Zespół Doradztwa Podatkowego PKF oferuje wsparcie w zakresie przygotowania wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Posiadanie interpretacji jest istotne m.in. z uwagi na niejasne i mało przejrzyste prawo w zakresie stosowania przepisów podatków, wyjątkowo liczne nowelizacje ustaw oraz interpretacji podatkowych wydawanych przez organy skarbowe jak i przez Ministerstwo Finansów.

Skomplikowane zasady stosowania przepisów prawa podatkowego narażają przedsiębiorców na powstanie nieprawidłowości w rozliczeniach z budżetem państwa, a tym samym na sankcje oraz odpowiedzialność karno-skarbową.

Dlatego też przy podjętych wątpliwościach co do prawidłowości rozliczenia podatków zasadnym jest wystąpienie do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.

Posiadanie pozytywnego stanowiska organów podatkowych jest istotnym elementem planowania podatkowego.

W zakresie świadczonych usług oferujemy:

  • przygotowanie wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego,
  • reprezentację podatnika w postępowaniach podatkowych mających związek z wnioskiem o interpretację,
  • reprezentację podatnika w przypadku kierowania środków zaskarżania w odniesieniu do niekorzystnych stanowisk organów podatkowych.

Nasze usługi świadczymy w całej Polsce poprzez regionalne biura w Warszawie, Łodzi i Poznaniu, Opolu, Wrocławiu, Katowicach, Lublinie, Gdańsku.

Szybki kontakt 1/3

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - skontaktuj się z nami. Odpiszemy lub oddzwonimy po zapoznaniu się z treścią formularza.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w zależności od przedmiotu zapytania ofertowego, będzie PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k., PKF BPO Sadowska – Malczewska Sp. z o.o. Sp. k., PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski Sp. k., PKF Advisory Sp. z o. o., PKF Brevells Cekiera Sp. k. lub Consult Sp. z o.o., wszystkie z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6/1B, 02-695 Warszawa. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi skierowanego zapytania. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Pani / Panu prawach oraz o danych kontaktowych Administratorów, znajduje się w naszej Polityce Prywatności.