HTLroundtable baltic sea - podsumowanie

Dnia 6 lutego 2020 roku w hotelu Sofitel Victoria w Warszawie odbyła konferencja HTLroundtable baltic sea. Coroczne spotkanie organizowane w formie panelu dyskusyjnego jest poświęcone tematyce związanej z hotelarstwem i turystyką w Polsce, Estonii, Łotwie i Litwie. Tegoroczna dyskusja skupiona była wokół gorących tematów w branży, obecnie panujących trendów oraz kluczowych projektów w zakresie turystyki i hotelarstwa. Omówiono także potencjalny wpływ na aktywność w sektorze aktualnej sytuacji makroekonomicznej, w tym niskich stóp procentowych oraz epidemii koronowirusa. Niemniej jednak zdecydowana większość gości wydarzenia którymi byli przedstawiciele największych grup hotelowych, deweloperzy, inwestorzy, projektanci i architekci z optymizmem patrzą w przyszłość przewidując dalszy szybki rozwój hotelarstwa w naszej części Europy.

Z ramienia PKF w konferencji wzięli udział: Edyta Duczyńska (Menadżer Zarządzający, Departament Doradztwa Podatkowego w Regionie Centrum) oraz Eugeniusz Laskowski (Menedżer ds. Projektów Konsultingowych)