Gala Rekiny Biznesu

                                             

Gala Rekiny Biznesu
29 MARCA 2017, budynek GPW w Warszawie

Rozwijają polski rynek kapitałowy. Podnoszą jego prestiż.
Są magnesem dla inwestorów.

Rekiny Biznesu – nagrodzeni tym tytułem, spotkają się na kolejnej już gali. Na uroczyste wręczenie nagród zapraszają inwestorzy.tv i Srebrny Partner wydarzenia PKF Consult.

Rekiny Biznesu to wydarzenie, które promuje nowe idee, sprzyja nawiązaniu kontaktów oraz wymianie doświadczeń pomiędzy zarządzającymi biznesem a instytucjami finansowymi i inwestorami, tak z krajowego, jak i z zagranicznego rynku finansowego. Podczas spotkania wyróżnione zostaną osoby i przedsiębiorstwa, których dokonania w ubiegłym – 2016 roku – odegrały szczególną rolę na rynku kapitałowym.

Kapituła, przyznająca tytuł Rekiny Biznesu, składa się z kilkunastu osób powołanych przez Organizatorów w drodze bezpośredniego wyboru lub rekomendowanych Organizatorom przez osoby współpracujące z inwestorzy.tv. Przy wyborze członków Kapituły Organizatorzy biorą pod uwagę ich doświadczenie zawodowe, znajomość branży, pełnione funkcje oraz autorytet społeczny.

Nagrody zostaną przyznane w następujących kategoriach:

  • Spółka roku 2016,
  • Spółka dywidendowa roku 2016,
  • Spółka innowacyjna roku 2016,
  • Eksporter roku 2016,
  • Debiut roku 2016,
  • Inwestor roku 2016
  • Osobowość roku 2016.

Miejsce i termin:

29 marca 2017, Książęca 4 - budynek GPW w Warszawie
START: godz.: 19.00

Program wydarzenia:

19:00 Koktajl powitalny

19:30 Panel inauguracyjny
Perspektywa rozwoju polskiego rynku finansowego i znaczenie segmentu OTC
w kształtowaniu komplementarności ekosystemu finansowego

20:00 Salon Inwestorów
Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jako szansa na rozwój polskiego rynku kapitałowego.

20:40 Gala wręczenia nagród

21:30 Niespodzianka inwestorzy.tv

21:45 Bankiet oraz sesja networkingowa

00:00 Zakończenie imprezy

 

Więcej informacji o Gali Rekiny Biznesu 

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Gali Rekiny Biznesu prosimy o kontakt pod adresem: rekiny@inwestorzy.tv