Artykuł autorstwa ekspertek PKF (Małgorzata Tadeusiak - Dyrektor Centrum Kontroli Jakości, Teresa Fołta - Menadżer Zarządzajacy Centrum Kontroli Jakości, Marzena Błogosz - Menadżer Zarządzajacy Centrum Kontroli Jakości) został opublikowany
na stronie Rachunkowosc.com.pl

1.10.2018 r. weszły w życie przepisy nowelizujące ustawę o KRS[1], które przeniosły raportowanie finansowe i badanie sprawozdań finansowych
z ery papierowej do cyfrowej. Przyjrzyjmy się praktycznym skutkom tej zmiany.

Nowelizacja wdrożyła do prawa krajowego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/1132 z 14.06.2017 r. w sprawie niektórych aspektów prawa spółek[2]. Dyrektywa
ta wprowadziła m.in. obowiązek przechowywania w formie elektronicznej dokumentów wymagających ujawnienia w rejestrze spółek oraz umożliwiła ich składanie do rejestru spółek i udostępnianie także w postaci elektronicznej. Uściślając: dyrektywa mówi
o składaniu (przekazywaniu), a nie o sporządzaniu dokumentów w formie elektronicznej.

[1] Ustawa z 26.01.2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 398).

[2] DzUrz UE L 169 z 30.06.2017 r.

...

Pełny artykuł znajduje się poniżej:

https://rachunkowosc.com.pl/esprawozdania_pierwsze_doswiadczenia