Analiza szczegółów działalności podmiotów jest jedną z podstaw decyzji inwestycyjnych.

Wiarygodność i rzetelność danych służących podejmowaniu decyzji jest dla inwestorów niezwykle istotna. Minimalizacja ryzyka podatkowego - due diligence jest do tego doskonałym narzędziem. Przeprowadzenie przez inwestora usług due diligence pozwala na zmniejszenie ryzyka podatkowego późniejszego wypływu środków finansowych z tytułu błędów w szacunkach, stanu prawnego aktywów czy innych tytułów. W ostatnim dziesięcioleciu można zauważyć coraz większą wagę jaką do tego typu badań przywiązują nasi rodzimi inwestorzy. Niestety, nadal zbyt często przedsiębiorstwa ponoszą znaczne straty, wynikające z braku doświadczenia w procedurach i wykonywaniu due diligence, które skutkuje zwiększonymi kosztami badania, zbyt dużym ograniczeniem jego zakresu i szczegółowości, a to rzutuje w dalszej kolejności na jakość informacji stanowiących podstawę podejmowanej decyzji o wejściu w inwestycję.

Usługi due diligence, które my wykonujemy są realizowane przez nasz wyspecjalizowany zespół, złożony ze specjalistów posiadających wysoką wiedzę merytoryczną w zakresie prawa bilansowego, finansów, podatków, prawa handlowego, prawa cywilnego, prawa pracy i jeżeli to niezbędne innych dziedzin. Gwarantujemy nie tylko rzetelność i obiektywizm, ale także pełną poufność otrzymanych informacji. W procesie due diligence współpracujemy także z wybranymi pracownikami badanej firmy w zakresie niezbędnym do prawidłowej organizacji pracy.

Nasze doświadczenie pokazuje, że najbardziej podstawowe badanie powinno obejmować następujące aspekty:

 • biznesu,
 • finansów,
 • podatków,
 • statusu prawnego firmy i:
  • posiadanego majątku,
  • wiążących ją umów.

Gdy jednak mamy do czynienia z transakcją kosztowną, rozbudowaną strukturą przejmowanego podmiotu lub wątpliwościami co do pełnej przejrzystości zasobów firmy zalecamy wykonanie maksymalnie pełnego due diligence obejmującego dodatkowo badanie:

 • zarządzania kapitałem ludzkim – obejmujące struktury personalne firmy pod względem wykształcenia, umiejętności, kompetencji, wieku, pakietów wynagrodzeniowych, a także ew. koligacji rodzinnych wewnętrznych, jak i zewnętrznych – ograniczonych do top management i kluczowych pracowników,
 • techniczne (technologiczne) – ukierunkowane na ocenę stopnia nowoczesności potencjału wytwórczego i technologii,
 • organizacyjne — mające na celu identyfikację struktur organizacyjnych oraz ich efektywności,
 • psychologiczne oraz etyczno-moralne – ukierunkowane na sferę kontaktów międzyludzkich oraz postaw pracowniczych i właścicielskich,
 • informacyjne – oceniające sprawności i efektywności gromadzenia i przepływu informacji,
 • ochrony zasobów intelektualnych firmy i informacji wrażliwych dla jej funkcjonowania.

Szybki kontakt 1/3

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - skontaktuj się z nami. Odpiszemy lub oddzwonimy po zapoznaniu się z treścią formularza.