Świadcząc usługi audytu prawnego uwzględniamy indywidualne potrzeby, założenia biznesowe Klientów oraz specyfikę danej branży.

Celem audytu prawnego jest zidentyfikowanie potencjalnych nieprawidłowości i ryzyk. Przeprowadzamy kompleksowe due diligence przedsiębiorstw i innych celów inwestycyjnych. Świadcząc usługi audytu prawnego uwzględniamy indywidualne potrzeby, założenia biznesowe Klientów oraz specyfikę danej branży.

 

Zakres badania due diligence obejmuje:

 • analizę stanu prawnego i dokumentów korporacyjnych
 • analizę stosunków z podmiotami powiązanymi
 • badanie struktury udziałowej i powiązań kapitałowych
 • analizę stanu majątkowego i obciążeń poszczególnych składników majątku, w szczególności nieruchomości
 • analizę dokumentacji pracowniczej (umowy zawarte z pracownikami i osobami wykonującymi pracę na innych podstawach niż stosunek pracy, regulaminy, układy zbiorowe)
 • analizę sytuacji finansowej spółki (sprawozdania finansowe, dokumentacja księgowa, wierzytelności, zobowiązania)
 • badanie statusu posiadanych dóbr niematerialnych
 • badanie dokumentacji handlowej, w szczególności kluczowych umów
 • badanie postępowań sądowych i administracyjnych
 • badanie dokumentacji administracyjnej przedsiębiorstwa (koncesje, pozwolenia, zgody)
 • analizę wszelkich istotnych aspektów prawnych z perspektywy planowanej transakcji
 • identyfikację potencjalnych ryzyk gospodarczych
 • opracowanie rozwiązań zmierzających do wyeliminowania lub zmniejszenia zidentyfikowanych ryzyk oraz zabezpieczenia interesów Klienta

Szybki kontakt 1/3

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - skontaktuj się z nami. Odpiszemy lub oddzwonimy po zapoznaniu się z treścią formularza.