Doradztwo podatkowe

Umożliwiamy Klientom podjęcie właściwej decyzji podatkowej na każdym etapie działalności. Świadczona przez nas usługa doradztwa podatkowego polega na reagowaniu na pojawiające się problemy podatkowe naszych Klientów.

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z dużym ryzykiem wynikającym z wątpliwości dotyczących prawno-podatkowej interpretacji zdarzeń gospodarczych. Poprzez udzielanie porad i konsultacji podatkowych, stały nadzór podatkowy, jak i bieżące doradztwo podatkowe świadczone na rzecz naszych Klientów minimalizujemy ryzyko błędnych decyzji.
Pozostajemy z naszymi Klientami w stałym kontakcie (telefonicznym, e-mailowym oraz osobistym), w celu zapewnienia profesjonalnej i szybkiej pomocy podatkowej.

Bieżące doradztwo podatkowe realizujemy poprzez:

  • sporządzanie opinii podatkowych w związku z prowadzoną działalnością;
  • reprezentację w kontaktach przed organami podatkowymi;
  • podatkowe konsultacje telefoniczne oraz e-mailowe w zakresie spraw problematycznych;
  • analizę dokumentów formalnoprawnych pod względem ich poprawności oraz optymalizacji podatkowej.