Debata. Etyka. Czy tylko w teorii?

Coraz szybsze tempo pracy, próba osiągnięcia wyników za wszelką cenę oraz podejmowanie nie zawsze właściwych decyzji biznesowych staje się sporym zagrożeniem, którego powodem mogą być działania nie zawsze zgodne z naszym sumieniem bądź wychowaniem. Czy zatem etyka – zwłaszcza po budzących sprzeciw na rynkach światowych działaniach zglobalizowanego sektora finansowego przed 2008 r. – powinna stać się ważnym filarem nowego ładu w przestrzeni biznesowej?

Mierzymy się obecnie z kryzysem w wielu obszarach naszego życia zawodowego, dlatego Stowarzyszenie CFA Society Poland zorganizowało cykl debat Etycznych: Etyka. Czy tylko w teorii?, tak aby tworzyć lepszy i bardziej etyczny rynek finansowy.

Podczas planowanych pięciu spotkań reprezentanci najważniejszych instytucji z wybranych obszarów sektora finansowego będą dyskutować o etyce w oparciu o konkretne przykłady i strategie wdrożone przez instytucje finansowe.

Harmonogram:

Debata nr 1 – otwierająca – 30 maja
Debata nr 2 – 25.06 (audytorzy)
Debata nr 3 – 19.09 (ubezpieczenia)
Debata nr 4 – 24.10 (bankowość)
Debata nr 5 – 14 listopada (rynek kapitałowy)

W dniu  25 czerwca, w Sali Notowań GPW, spotkają się przedstawiciele środowiska związanego z audytem: reprezentanci firm audytorskich, środowiska naukowego, przedstawiciel KIBR.  

Podczas debaty, która odbędzie się 25 czerwca, PKF będzie reprezentowała Pani Ewa Jakubczyk-Cały (Partner Zarządzający, Biegły rewident).

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w debacie.

Program oraz zapisy: http://bit.ly/2KZOFiv