W jednym ze wcześniejszych alertów prawnych poruszyliśmy temat wpływu wprowadzonego stanu zagrożenia epidemicznego na prawa i obowiązki pracodawców wynikające z umów o pracę. Każdy przedsiębiorca jest jednak stroną wielu innych umów cywilnoprawnych, takich jak umowy zlecenia lub umowy o dzieło, umowy z podwykonawcami, umowy sprzedaży, najmu. Nadzwyczajne okoliczności gospodarcze, z jakimi mamy do czynienia w czasie pandemii wirusa SARS-CoV-2, mogą mieć istotny wpływ na możliwość wykonania zobowiązań wynikających z takich umów, co z kolei może wiązać się z dotkliwą odpowiedzialnością odszkodowawczą, czy utratą partnerów biznesowych.

Pliki do pobrania