Bezpłatne Seminarium - Transakcje w grupach kapitałowych: szanse i ryzyka podatkowe- Warszawa, 18.05

PKF Consult oraz  Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, mają przyjemność zaprosić na seminarium "Transakcje w grupach kapitałowych - szanse i ryzyka podatkowe", które odbędzie się w dniu 18 maja 2011 roku na warszawskiej GPW, ul. Książęca 4.

Transformacja polskiej gospodarki a także systemu społecznego i politycznego doprowadziła do konieczności dostosowywania się przedsiębiorstw do nowej rzeczywistości. Wynikiem otwarcia polskiego rynku dla zagranicznych przedsiębiorstw jest wzrost konkurencyjności. Grupy kapitałowe jako formy współdziałania gospodarczego samodzielnych podmiotów powstają w celu rozwoju przedsiębiorstwa poprzez powiększanie rozmiarów działaności gospodarczej, a także uzyskiwania przewagi konkurencyjnej. Poprzez to, że ich struktura skupia co najmniej dwie spółki, powiązane kapitałowo oraz pozakapitałowo, mają możliwość prowadzenia wspólnej polityki kredytowej i inwestycyjnej wewnątrz tej organizacji co wpływa na ich konkurencyjność.

Podczas seminarium zaprezentowane zostaną zagadnienia dotyczące polityki funkcjonowania grupy kapitałowej – głównie polityki cen, podziału funkcji i aktywów, a także obowiązki i ryzyka z nią związane (w szczególności skupimy się na dokumentacji cen transferowych i cienkiej kapitalizacji). Dyskutować będziemy również nad optymalizacją podatkową grupy kapitałowej zarówno w aspekcie międzynarodowym, jak i transferów.

Wydarzenie przeznaczone jest dla członków Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.

PROGRAM

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY                   

Udział w seminarium jest bezpłatny. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

Rejestracja uczestników trwa do 13 maja 2011 roku. 

Prelegentami z ramienia PKF Consult będą:

Agnieszka Chamera
Prezes Zarządu

 

Prezes Zarządu spółki PKF Tax, prawnik, licencjonowany doradca podatkowy, posiada szerokie doświadczenie w doradztwie podatkowym i w doradztwie przy przekształceniach spółek, jak również sporządzaniu analiz  due diligence.  Wykładowca w dziedzinie prawa i podatków na szkoleniach obligatoryjnych dla biegłych rewidentów.

 

 

 

 

  

Michał Piotrowski
Doradca Podatkowy


 

Michał Piotrowski – doradca podatkowy, Dyrektor Działu Projektów PKF Tax. Ekspert w zakresie podatku od towarów i usług z wieloletnim doświadczeniem jako pracownik organów podatkowych oraz firm doradczych. Posiada także szerokie doświadczenie w zagadnieniach dotyczących cen transferowych oraz projektów w zakresie tzw. optymalizacji podatkowej, w tym międzynarodowego planowania podatkowego. Autor licznych publikacji tematyki podatkowej. Prowadził oraz nadzorował szereg projektów typu due diligence oraz audytów podatkowych, pełnomocnik spółek w sporach podatkowych przez organami podatkowymi i sądami administracyjnymi.