Badania i przeglądy sprawozdań finansowych

Interesariusze sprawozdań finansowych oczekują wiarygodnej i szybkiej informacji. My jesteśmy od zaspokojenia ich potrzeb. Przeprowadzimy audyt finansowy Twojej firmy zgodny ze standardami i zasadami.

Od kilku lat zajmujemy pierwsze miejsca w rankingach firm audytorskich świadczących usługi dla spółek giełdowych. Nieprzerwanie od ponad 10 lat plasujemy się w pierwszej dziesiątce największych firm audytorskich w publikowanych rankingach.

Audyt finansowy jest dziedziną, w której specjalizujemy się od wielu lat, a nasze kompetencje potwierdzają największe instytucje finansowe na rynku polskim i zagranicznym. Jako jedni z nielicznych możemy pochwalić się akredytacją Banku Światowego, tytułami: „Lidera Rynku Pierwotnego” oraz „Firmy Partnerskiej dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw” Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Dbając o to, by przeprowadzony przez nas audyt sprawozdań finansowych odznaczał się najlepszą jakością, wdrożyliśmy procedury zapewnienia jakości zgodne nie tylko z krajowymi, ale i międzynarodowymi standardami rewizji. Budujemy dobre, długoterminowe relacje z Klientami, dzielimy się wiedzą, zdobytym doświadczeniem oraz posiadanymi zasobami.

Badanie sprawozdań wykonane naszą metodologią oparte jest na krajowych i międzynarodowych standardach rewizji finansowej. Ma to szczególne znaczenie w środowisku gospodarczym, w którym coraz większy nacisk kładzie się na niezależność biegłych rewidentów, odpowiedzialność oraz ład korporacyjny. Dzięki naszej metodologii, audyt finansowy i przeglądy sprawozdań finansowych, zasługują na pełne zaufanie Klienta. Koncentrujemy się przede wszystkim na zrozumieniu działalności i specyfiki branży naszych Klientów, aby właściwie zidentyfikować ryzyka oraz zaplanować procedury badania. Dzięki temu wnioski z przeprowadzonych prac stanowią wartość dodaną dla naszych Klientów i pozwalają usprawniać wewnętrzne procedury oraz procesy.

Świadczone przez nas usługi obejmują:

 • audyt sprawozdań finansowych,
 • badania statutowych sprawozdań finansowych,
 • badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań sporządzonych wg MSSF,
 • przegląd jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań Emitentów papierów wartościowych.

Dlaczego niezbędne jest badanie sprawozdań finansowych?

Jedną z najważniejszych funkcji sprawozdania finansowego jest jego rola informacyjna. Badanie sprawozdań finansowych daje gwarancję odbiorcom, że informacje te są rzetelnie przedstawione. Istota tego dokumentu - przedstawienie stanu finansowego przedsiębiorstwa - sprawia, że badanie sprawozdania finansowego firmy staje się koniecznością. To właśnie audyt finansowy przedsiębiorstwa daje gwarancję, że w sprawozdaniu zamieszczono prawdziwe informacje. Można by rzec, że bez badania sprawozdań finansowych dokumenty te tracą całe swoje znacznie.

Przeglądanie sprawozdań finansowych - jakie cechy powinno posiadać sprawozdanie finansowe? Cel badania sprawozdania finansowego firmy

Badanie sprawozdań finansowych, określane także jako audyt finansowy przedsiębiorstwa, jest obowiązkowe m.in. dla spółek akcyjnych. Audyt i kontrola finansowa w przedsiębiorstwie pozwalają ocenić, czy sprawozdanie finansowe sporządzone za dany okres jest zgodne m.in. z takimi zasadami, jak:

 • zrozumiałość - dzięki audytowi finansowemu możliwe jest stwierdzenie, czy przedstawione w nim zapisy pozwalają na zrozumienie treści dokumentu przez interesariuszy;
 • przydatność informacji - przegląd finansowy pozwala stwierdzić, czy w sprawozdaniu zawarto wszystkie informacje mogące mieć wpływ na decyzje odbiorców;
 • wiarygodność - audyt finansowy (podatkowy) pozwala na weryfikację, czy informacje zamieszczone w sprawozdaniu są kompletne, pozbawione np. błędów rachunkowych i odzwierciedlają faktyczną sytuację przedsiębiorstwa,
 • neutralność - badanie sprawozdań finansowych weryfikuje, czy forma, w jakiej sporządzono dokumenty finansowe, może w subiektywny sposób wpływać na podejmowanie decyzji,
 • ostrożność - badanie sprawozdania finansowego firmy to możliwość sprawdzenia, czy szacunki dotyczące aktywów i zobowiązań zostały prawidłowo wykonane,
 • kompletność - jedynie kompletne sprawozdanie finansowe (tzn. takie, które zawiera informacje na temat wszystkich skutków istotnych zdarzeń w danym okresie) może zostać zatwierdzone. Profesjonalne audyty dla firm obejmują także ten aspekt,
 • jednolitość - audyty finansowe mają za zadanie sprawdzenie, czy na przestrzeni lat stosowane są takie same ustalenia z zakresu polityki rachunkowości,
 • ciągłość - jedną z pierwszych czynności przeprowadzanych w ramach badania sprawozdań finansowych (audyt sprawozdania finansowego) jest to, czy informacje z ostatniego dnia poprzedniego okresu sprawozdawczego są tożsame z danymi dla dnia otwarcia okresu bieżącego.

Audyty i przeglądy sprawozdań finansowych oraz pozostałe usługi świadczymy w całej Polsce poprzez regionalne biura w Warszawie, Łodzi , Poznaniu, Opolu, Wrocławiu, Katowicach, Lublinie, Gdańsku i Zielonej Górze.

Szybki kontakt

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - skontaktuj się z nami. Odpiszemy lub oddzwonimy po zapoznaniu się z treścią formularza.

** wypełnij przynajmniej jedno z pól oznaczonych gwiazdkami (**): adres e-mail lub numer telefonu. Dzięki temu będziemy mogli skontaktować się z Tobą w odpowiedzi na Twoją wiadomość.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w zależności od przedmiotu zapytania ofertowego, będzie PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k., PKF BPO Sadowska – Malczewska Sp. z o.o. Sp. k., PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski Sp. k., PKF Advisory Sp. z o. o. lub PKF Brevells Cekiera Sp. k., wszystkie z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6/1B, 02-695 Warszawa. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi skierowanego zapytania. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Pani / Panu prawach oraz o danych kontaktowych Administratorów, znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

Skontaktuj się z nami
Mirosława Cienkowska<br />Audyt
Mirosława Cienkowska
Audyt
Partner
Biegły Rewident
+48 603 488 222

PKF News

Aktualności, alerty i wydarzenia - przydatne informacje z ostatniej chwili.

Wypełnienie pola oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie komunikacji marketingowej. Administratorem danych jest PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k. ... więcej

Dziękujemy za zaufanie! Twój adres został zapisany w naszej bazie danych.

Dlaczego PKF?
Gwarancja dialogu z oświadczonym partnerem