Audyt, przegląd prawno-podatkowy

Wnioski z przeprowadzonych przez nas analiz prawnych i podatkowych wskazują naszym Klientom dalszy kierunek prowadzenia polityki podatkowej w przedsiębiorstwie. Wskazujemy zagrożenia i obszary ryzyka w zakresie podatków oraz identyfikujemy oszczędności podatkowe.

Audyt podatkowy i przegląd prawno podatkowy / Due diligence podatkowe polega na okresowym badaniu prawidłowości ustalania przedmiotu i podstawy opodatkowania oraz prawidłowości klasyfikacji zdarzeń gospodarczych w aspekcie przepisów podatkowych, co w razie wykrycia nieprawidłowości pozwoli uniknąć naszym Klientom sankcji ze strony organów kontroli skarbowej.

Przeprowadzając audyt podatkowy i przegląd prawno podatkowy bierzemy pod uwagę następujące kryteria:

  • badamy prawidłowości danych, tj. ich zgodności z obowiązującym dane przedsiębiorstwo prawem,
  • badamy prawidłowości kwalifikowania zdarzeń gospodarczych pod kątem ustaw podatkowych i wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych.

W ramach realizowanych przez nas prac analizie poddajemy w szczególności:

  • procedury stosowane przez Spółkę przy ustalaniu podstaw opodatkowania analizowanych podatków
  • transakcje nietypowe, a także inne zdarzenia mające wpływ na wynik podatkowy Spółki w badanym okresie.

Typowe operacje, np. powtarzające się faktury zakupu i sprzedaży badane są w sposób wyrywkowy, natomiast operacje nietypowe sprawdzamy w sposób kompletny, tak aby uzyskać racjonalną podstawę do dokonania oceny poprawności stosowania przepisów podatkowych i wskazania ewentualnych obszarów ryzyka.

Przeprowadzany przez nas audyt podatkowy i przegląd prawno podatkowy daje Klientowi cenny czas na podjęcie stosownych działań umożliwiających dokonanie odpowiednich korekt oraz możliwość zgodnego z prawem uniknięcia sankcji karno-skarbowych.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - skontaktuj się z nami. Odpiszemy lub oddzwonimy po zapoznaniu się z treścią formularza.

Imię i nazwisko: *
Stanowisko:
Firma: *
Uwagi/Pytania:
Skąd dowiedzieli się Państwo o PKF?: *


E-mail **:
Telefon **:
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k. komunikacji marketingowych promującej usługi oferowane przez PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k., a także inne podmioty należące do Grupy PKF Consult tj. PKF BPO Sadowska-Malczewska Sp. k.; PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski Sp. k., na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej. Zgodę można wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Administrator prosi o wycofywanie zgody drogą pisemną na adres siedziby Spółki lub elektroniczną pod adres iod@pkfpolska.pl.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKF Consult sp. z o.o. sp. k., z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6/1B, 02-695 Warszawa. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych, w związku z wyrażoną przez Panią/Pana zgodą. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Pani / Panu prawach oraz o danych kontaktowych Administratora, znajduje się tutaj.
* pola obowiązkowe do uzupełnienia
** telefon lub adres e-mail - wymagane jedno z dwóch pól
Zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności