Audyt, przegląd prawno-podatkowy

Wnioski z przeprowadzonych przez nas analiz prawnych i podatkowych wskazują naszym Klientom dalszy kierunek prowadzenia polityki podatkowej w przedsiębiorstwie. Wskazujemy zagrożenia i obszary ryzyka w zakresie podatków oraz identyfikujemy oszczędności podatkowe.

Audyt podatkowy i przegląd prawno podatkowy / Due diligence podatkowe polega na okresowym badaniu prawidłowości ustalania przedmiotu i podstawy opodatkowania oraz prawidłowości klasyfikacji zdarzeń gospodarczych w aspekcie przepisów podatkowych, co w razie wykrycia nieprawidłowości pozwoli uniknąć naszym Klientom sankcji ze strony organów kontroli skarbowej.

Przeprowadzając audyt podatkowy i przegląd prawno podatkowy bierzemy pod uwagę następujące kryteria:

  • badamy prawidłowości danych, tj. ich zgodności z obowiązującym dane przedsiębiorstwo prawem,
  • badamy prawidłowości kwalifikowania zdarzeń gospodarczych pod kątem ustaw podatkowych i wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych.

W ramach realizowanych przez nas prac analizie poddajemy w szczególności:

  • procedury stosowane przez Spółkę przy ustalaniu podstaw opodatkowania analizowanych podatków
  • transakcje nietypowe, a także inne zdarzenia mające wpływ na wynik podatkowy Spółki w badanym okresie.

Typowe operacje, np. powtarzające się faktury zakupu i sprzedaży badane są w sposób wyrywkowy, natomiast operacje nietypowe sprawdzamy w sposób kompletny, tak aby uzyskać racjonalną podstawę do dokonania oceny poprawności stosowania przepisów podatkowych i wskazania ewentualnych obszarów ryzyka.

Przeprowadzany przez nas audyt podatkowy i przegląd prawno podatkowy daje Klientowi cenny czas na podjęcie stosownych działań umożliwiających dokonanie odpowiednich korekt oraz możliwość zgodnego z prawem uniknięcia sankcji karno-skarbowych.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - skontaktuj się z nami. Odpiszemy lub oddzwonimy po zapoznaniu się z treścią formularza.

Imię i nazwisko: *
Stanowisko:
Firma: *
Uwagi/Pytania:
Skąd dowiedzieli się Państwo o PKF?: *


E-mail **:
Telefon **:
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6 lok. 1B w Warszawie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej, zgodnie z art. 10 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U z 2002 , Nr 144, poz. 1204 z późn. zm).
Stosownie do brzmienia art.172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 prawo telekomunikacyjne (Dz.U z 2017,poz. 1907), wyrażam zgodę PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6 lok. 1B w Warszawie na korzystanie dla celów marketingu bezpośredniego wykonywanego telekomunikacyjnie z urządzenia końcowego (telefon).
Jeśli chcesz otrzymywać newsletter od PKF Consult, zaakceptuj Regulamin. Udzielenie zgody jest dobrowolne i można ją w dowolnym momencie wycofać przesyłając oświadczenie na adres mailowy: iod@pkfpolska.pl
* pola obowiązkowe do uzupełnienia
* telefon lub adres e-mail - wymagane jedno z dwóch pól
Zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności