Audyt i rewizja nie są już "kołem zamachowym" dla firm audytorskich

Rynek usług audytorskich w Polsce posiada już ponad 20-letnią historię. Obecnie trwają prace nad implementacją w Polsce Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2014/56/UE z 14.04.2014 r. Proponowane zmiany dla firm audytorskich są bardzo szerokie i niewątpliwie będą miały wpływ na kształt rynku w Polsce i jego koncentrację.  Zmiany regulacji dot. m.in. zwiększenia opłat firm audytorskich, wymogów organizacji wewnętrznej firm audytorskich oraz organizacji pracy przez realizacji zleceń. Za niedostosowanie się do nowych regulacji firmy audytorskie będą obciążone wysokimi karami pieniężnymi (wysokość sankcji może sięgać nawet do poziomu 10% przychodów ogółem firmy audytorskiej).

Ten materiał znajduje się w Strefie Wiedzy. Aby się do niej zarejestrować i mieć pełen dostęp, do tego i innych materiałów, wystarczy podać swój adres e‑mail.