ALERT: Ceny transferowe. Priorytet kontroli podatkowych w 2016 r.

Minister Finansów opublikował w dniu 18.12.2015 r. oficjalny komunikat, w którym poinformował, że przyjął jako jeden z priorytetów w 2016 r. weryfikację cen transferowych stosowanych przez podmioty powiązane.

W związku z narastającą ilością takich transakcji Ministerstwo Finansów informuje, że ,,kontrola cen transferowych będzie stanowiła w 2016 roku jeden z priorytetów administracji skarbowej. Wykorzystane zostaną doświadczenia wynikające z już prowadzonych kontroli w podmiotach powiązanych, a dodatkowo w celu poprawy skuteczności Ministerstwo Finansów dokona zmian strukturalnych i przeznaczy zasoby na ten kierunek działań”.

 

Czytaj więcej

 Tax Alert dostepny również w wersji anglojęzycznej