Akademia Inwestora - Katowice 15.10.2011 r.

 Akademia Inwestora to cykl spotkań oraz konferencji, realizowanych w ciągu całego roku, zawierających bogate merytoryczne szkolenia z zakresu inwestycji na rynkach kapitałowych i pieniężnych. PKF Consult objęło tytuł partnera najbliższego spotkania z tego cyklu. Zespół PKF Consult reprezentować będzie Pan Rafał Barycki, który przedstawi temat Sposoby czytania raportów finansowych spółek giełdowych.

Organizator:

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Prelegent z ramienia PKF:

Rafał Barycki
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Oddziału Regionalnego Wrocław PKF Audyt, biegły rewident, absolwent Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu. Z PKF Consult związany od 2000 roku. Specjalizuje się w badaniach jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości, a także doradztwie w zakresie przekształceń sprawozdań finansowych na standardy międzynarodowe. Posiada szerokie doświadczenie w opracowywaniu części finansowej prospektów emisyjnych spółek ubiegających się o dopuszczenie do publicznego obrotu. Wykładowca z zakresu MSR/MSSF, rewizji finansowej i rachunkowości.

Termin i miejsce:

15 października 2011 r., Katowice ul. Opolska 22  

Program:

Informacje o programie i szczegółach dotyczących seminarium znajdują się pod poniższym  linkiem:

PROGRAM

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.sii.org.pl.