9 maja - Audyt dla bezpieczeństwa i rozwoju - II Ogólnopolska Konferencja KIBR, Warszawa

 

 

Organizator:Krajowa Izba Biegłych Rewidentów

Rola PKF: Prezes Zarządu PKF Consult, Ewa Jakubczyk-Cały, jest członkiem Komitetu Organizacyjnego konferencji. Ekspert PKF weźmie udział w panelu II pt. Biegły rewident dla akcjonariuszy i wspólników.

Termin i miejsce: 9.05.2013 r., Warszawa

Rejestracja na event: REJESTRACJA

Aktualny program: PROGRAM

 

Opis wydarzenia:

Współpraca biegłego rewidenta z rynkiem i tymi jego uczestnikami, którzy przybrali najbardziej dojrzałą formę spółki – spółkami akcyjnymi, będzie motywem przewodnim II Ogólnopolskiej Konferencji z cyklu „Audyt dla Bezpieczeństwa i Rozwoju Biznesu” (9 maja 2013, Hotel Sheraton, Warszawa). Zaproszeni goście podejmą próbę zdefiniowania wartości, jaką biegły rewident kreuje dla rynku, dla tego z jego fragmentów, który składa się na akcjonariat badanej spółki oraz dla jej zarządu. Dyskusja dotyczyć będzie również tego, w jaki sposób opinia z raportem biegłego rewidenta może wzbogacić nie tylko badaną spółkę, lecz także jej otoczenie; że biegły rewident dokonuje badania dla i w interesie akcjonariatu, który również może skorzystać z jego doświadczenia i wiedzy na walnym zgromadzeniu; oraz że biegły rewident nie jest surowym krytykiem dokonań zarządu, raczej bezstronnym recenzentem jego osiągnięć (i potknięć), a zarazem bliskim partnerem biznesowym, sojusznikiem, czynnikiem wsparcia. Do paneli dyskusyjnych zaproszono, w znacznej przewadze, osoby spoza kręgu biegłych rewidentów: liderów rynku kapitałowego, ekspertów wielu dziedzin związanych z gospodarką. Tych, którzy na co dzień są partnerami biegłych rewidentów w działaniach na rzecz bezpieczeństwa i rozwoju biznesu.

 

Ekspert PKF:


Ewa Jakubczyk – Cały Prezes Zarządu PKF Consult
Prezes Zarządu PKF Consult Sp. z o.o., posiada uprawnienia biegłego rewidenta oraz dodatkowe kwalifikacje z zakresu prywatyzacji przedsiębiorstw uzyskane w Centrum Prywatyzacji; Członek Rady Programowej czasopisma "Rachunkowość", autorka szeregu publikacji z zakresu rachunkowości. Sprawuje nadzór i koordynuje prace objęte doradztwem prywatyzacyjnym dla Ministerstwa Skarbu Państwa oraz innych inwestorów. Ponadto jest współtwórcą szeregu koncepcji restrukturyzacji oraz analiz, wycen i części finansowych due diligence. Od 1991 roku członek rad nadzorczych spółek, w tym także spółek dopuszczonych do publicznego obrotu. Członek Komisji Etyki przy PIBR. Jest członkiem Sądu Giełdowego przy GPW w Warszawie oraz Komisja Nadzoru Audytowego. Wykładowca z zakresu rachunkowości, instrumentów finansowych i sprawozdawczości finansowej grup kapitałowych na wyższych uczelniach (SGH) oraz w wielu instytucjach szkoleniowych. Wykłada również na szkoleniach obligatoryjnych dla biegłych rewidentów z zakresu polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości i rewizji finansowej.