8 lutego 2011 r., Konferencja Akademii Polskiego Instytutu Dyrektorów KOMITET AUDYTU W DZIAŁANIU

Konferencja Akademii Polskiego Instytutu Dyrektorów

KOMITET AUDYTU W DZIAŁANIU

8 lutego 2011 r., Hotel Bristol, Warszawa

 

10.00 - 11.30      Spotkanie z biegłym rewidentem
                               
Barbara Misterska-Dragan, Misters Audytor Sp. z o. o.

11.30 - 11.45      przerwa na kawę

11.45 - 13.15      Spotkanie z audytem wewnętrznym

                                Piotr Hans, Novol Sp. z o. o.

13.45 - 14.30      obiad

14.30 - 15.30      Spotkanie z zarządem

Andrzej S. Nartowski, PID, Ewa Jakubczyk-Cały, PKF Consult

15.30 - 16.30      Spotkanie z pionem zarządzania ryzykiem

                               Radosław Ziomko, Aon Polska Sp. z o. o.

 

Prelegenci

Piotr Hans CIA CFE, Audytor Wewnętrzny Grupy Kapitałowej NOVOL

Wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Posiada doświadczenie zarówno w audycie zewnętrznym, jak i wewnętrznym, prowadzeniu audytów dochodzeniowych oraz realizacji projektów w sprawach spornych. Posiadacz certyfikatów Biegłego ds. Wykrywania Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych (CFE) oraz Certyfikowanego Audytora Wewnętrznego (CIA). 

 

Ewa Jakubczyk- Cały, Prezes Zarządu PKF Consult Sp. z o. o.

Biegły rewident. Posiada kwalifikacje z zakresu prywatyzacji przedsiębiorstw. Członek Rady Programowej czasopisma "Rachunkowość", autor publikacji z zakresu rachunkowości. Sprawuje nadzór i koordynuje prace objęte doradztwem prywatyzacyjnym m. in. dla MSP. Jest współtwórcą szeregu koncepcji restrukturyzacji oraz analiz, wycen i części finansowych due diligence. Członek rad nadzorczych spółek. Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów. Członek Komisji Etyki przy KIBR. Wykładowca rachunkowości, w tym na szkoleniach obligatoryjnych dla biegłych rewidentów z zakresu MSR/MSSF i MSR.

 

Barbara Misterska-Dragan, Prezes zarządu, Misters Audytor

Biegły rewident, członek Krajowej Izby Biegłych Rewidentów oraz Państwowej Komisji Egzaminacyjnej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. Prowadzi wykłady z zakresu MSR organizowane przez SKwP. Posiada znajomość przepisów dotyczących rynku kapitałowego - były Członek Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz Komitetu Standardów Rachunkowości.

 

Andrzej S. Nartowski, Prezes Polskiego Instytutu Dyrektorów

Prawnik i publicysta. Fundator, w latach 2003-2006 członek Rady Programowej, następnie prezes Polskiego Instytutu Dyrektorów. Specjalista prawa spółek i problematyki nadzoru korporacyjnego. Bogate doświadczenie w organach spółek handlowych (od 1991 roku).  Laureat nagród za publicystykę międzynarodową i ekonomiczną. Redaktor naczelny kwartalnika "Przegląd Corporate Govenrance"

 

Radosław Ziomko, Aon Polska

Doradztwem w zakresie kompleksowego zarządzania ryzykiem (ERM) zajmuje się od 2005 roku poprzez prowadzenie identyfikacji i oceny ryzyka gospodarczego, mapowanie ryzyka, wdrażanie i ocenę systemów zarządzania ryzykiem gospodarczym  oraz projektowania programów ubezpieczeniowych m.in. z zastosowaniem narzędzi statystycznych i finansowych.  Realizował wiele projektów w kraju i za granicą, jak wyceny ubezpieczeń pod kątem zaawansowanych metod pomiaru ryzyka operacyjnego w instytucjach finansowych, stworzenie polityki i organizacji ochrony ubezpieczeniowej w grupach kapitałowych, opracowanie i wdrożenie kompleksowych systemów zarządzania ryzykiem w oparciu o standard COSO i inne.