4-8.05.2009 - Finance Week, Łódź

PKF Consult po raz kolejny bierze udział w projekcie Finance Week organizowanym na wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego przez organizację studencką Progress.

Więcej informacji o Finance Week na stronie:
http://www.fw.progress.org.pl/index.php?page=partners