W dniu 14 października 2019 roku w Warszawie, odbyło się 31. Forum Asian-Pacific Conference on International Accounting Issues (www.apconference.org), podczas spotkania ogłoszony został apel o tworzenie ram etyki globalnej (an Appeal for the Global Ethics Framework) i informacja o narzędziu służącym samoocenie etycznej (a Tool-Kit for Ethics Self-Assessment (ESA)), odnoszącej się generalnie do kwestii etyki w działalności gospodarczej. Z ramienia PKF w forum wzięła udzaiał Ewa Jakubczyk-Cały (Partner Zarządzający PKF Consult).

Zaprezentowana inicjatywa jest unikatowa na skalę daleko wykraczającą poza Polskę. Zrodziła się w SGH. Jej inspiratorką i autorką koncepcji jest prof. Anna Karmańska, dyrektor Instytutu Rachunkowości w Kolegium Zarządzania i Finansów oraz spiritus movens działającego od kwietnia 2018 r. SGH Ethics Club.
Powyższy apel i narzędzie są efektem wielomiesięcznych dyskusji w szerokim gronie osób, które prof. Karmańska zgromadziła wokół inicjatywy i którym problem etyki w działalności gospodarczej leży tak głęboko w sercu, że bez oporów poświęciły swój czas i pracę pro publico bono. Wywodzą się oni z instytucji ważnych dla kształtowania etycznych postaw w biznesie, finansach, rachunkowości zarówno w Polsce, jak i na świecie: SGH Warsaw School of Economics, ACCA, CIMA, PIBR, SKwP.

An Appeal for Global Ethics Framework wyraża głębokie przekonanie wszystkich jego sygnatariuszy, iż etyka w obszarze ekonomii, związanych z nią: zarządzaniu, finansach i rachunkowości, we wszystkich wymiarach i na wszystkich płaszczyznach, wymaga dziś stałej i wspólnej troski wielu środowisk. Podnosi kwestię dyskursu na temat uniwersalnego przesłania etyki globalnej. Wyraża dezaprobatę dla działań nieetycznych, jako społecznie i indywidualnie szkodliwych, dla postaw, wynikiem których powstają szkody moralne raniące dotkliwie wiele osób i pozostawiające trwałe ślady w gospodarce i jej otoczeniu. Jednocześnie przedstawia wolę współtworzenia imperatywu etycznego, uniwersalnego dla wszystkich obszarów zawodowych związanych z ekonomią, zarządzaniem, finansami i rachunkowością oraz propagowania aktywnej postawy wszystkich środowisk, nauki i praktyki, których działania są dla tej idei ważne.

A Tool-Kit for Ethics Self-Assessment ma postać narzędzia informatycznego, które jest wyrazem stanowiska Partnerów Apelu (SGH, ACCA, CIMA, PIBR, SKwP) oraz konstruktywnego myślenia i działania osób, które solidaryzując się z treścią Apelu i złożyły pod nim podpis. Obejmuje siedem – ważnych z perspektywy etyki globalnej – klastrów wartości charakteryzujących etyczne zachowanie człowieka zaangażowanego w działalność gospodarczą (ekonomii, zarządzaniu, finansach, rachunkowości) i jednocześnie świadomego współistnienia w społeczeństwie homo socio-economicusa. Zawiera zestaw stwierdzeń pobudzających do pogłębionej autorefleksji. Dla każdej osoby wykonującej test wykorzystuje formułę pozwalającą na stworzenie obrazu graficznego (w postaci radaru) i skomentowanie ustaleń w zakresie etyki. Służy wyłącznie osobie z tego narzędzia korzystającej.

Narzędzie jest dostępne powszechnie, zarówno w polsko- i anglojęzycznej wersji, pod adresem http://esa.sgh.waw.pl. Wobec roli, jaką może odgrywać na różnych płaszczyznach referowania kwestii etycznych, zachęcamy do rozpowszechniania informacji na jego temat.

Znaczenie globalne inicjatywy podkreśla patronat Ethics & Trust in Finance 7th Global Prize. Patronat medialny nad inicjatywą objęła Rzeczpospolita.

Szczególnego wsparcia dla inicjatywy udzieliły władze SGH. Ważną rolę odegrali także dziennikarze, ludzie z biznesu, profesorowie SGH oraz słuchacze Podyplomowych Studiów Audytu Śledczego i Kontroli. Wszyscy bądź to tworzyli klimat do owocnej dyskusji, bądź też dostarczali cennych komentarzy i sugestii.

Szybki kontakt 1/3

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - skontaktuj się z nami. Odpiszemy lub oddzwonimy po zapoznaniu się z treścią formularza.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w zależności od przedmiotu zapytania ofertowego, będzie PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k., PKF BPO Sadowska – Malczewska Sp. k., PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski Sp. k. lub Consult Sp. z o.o. wszystkie z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6/1B, 02-695 Warszawa. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi skierowanego zapytania. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Pani / Panu prawach oraz o danych kontaktowych Administratorów, znajduje się w naszej Polityce Prywatności.