29.05 - 5.06.2010 r. - Londyn Seminarium: Rewident do spraw szczególnych. Cudowna broń inwestorów mniejszościowych?

 Londyn 29.05 - 5.06.2010 r.

Centrum Konferencji PKF Consult Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w seminarium nt.:

 

„Rewident do spraw szczególnych
Cudowna broń inwestorów mniejszościowych ?”

Program:

 

1 - 2 czerwca 2010 r.

 

 

1. Wprowadzenie: Konflikty interesów i rozbieżności celów

2. Procedura powoływania rewidenta do spraw szczególnych

3. Żądanie zwołania NWZA

4. Kryteria wyboru rewidenta

5. Zakres uchwały NWZA

6. Wyznaczenie rewidenta przez sąd rejestrowy.

7. Pokrycie wynagrodzenia rewidenta do spraw szczególnych

8. Obowiązki informacyjne zarządu i rady nadzorczej

9. Sprawozdanie rewidenta z wyników badania

10. Sprawozdanie zarządu z uwzględnienia wyników badania

11. Podsumowanie: Rewident ds. szczególnych w praktyce.

 Prowadzący:

Ewa Jakubczyk - Cały

Prezes Zarządu PKF Consult Sp. z o.o., posiada uprawnienia biegłego rewidenta oraz dodatkowe kwalifikacje z zakresu prywatyzacji przedsiębiorstw uzyskane w Centrum Prywatyzacji; Wykładowca  z zakresu  rachunkowości i finansów na wyższych uczelniach (w tym SGH) oraz w wielu instytucjach szkoleniowych. Wykłada również na szkoleniach obligatoryjnych dla biegłych rewidentów z zakresu MSR/MSSF i MSRF. Członek Rady Programowej czasopisma "Rachunkowość", autorka szeregu publikacji z zakresu rachunkowości.  Na co dzień kieruje badaniami sprawozdań finansowych przedsiębiorstw, spółek narodowych funduszy inwestycyjnych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych dużych grup kapitałowych. Sprawuje nadzór i koordynuje prace objęte doradztwem prywatyzacyjnym dla Ministerstwa Skarbu Państwa oraz innych inwestorów. Ponadto jest współtwórcą szeregu koncepcji restrukturyzacji oraz analiz i wycen. Od 1991 roku członek rad nadzorczych spółek, w tym także spółek dopuszczonych do publicznego obrotu. Członek Komisji Etyki przy KIBR. Jest również członkiem Sądu Giełdowego przy GPW w Warszawie. Członek Komisji Nadzoru Audytowego. 

 
 

Pliki do pobrania: