28 luty 2014 - Usługa szybkiej optymalizacji zarządzania finansami dla mikro i małych przedsiębiorstw

Zapraszamy na bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące usługi szybkiej optymalizacji zarządzania finansami przedsiębiorstwa

Tematyka:

Usługa Szybkiej Optymalizacji jest skierowana do mikro i małych przedsiębiorstw, zgodnie z defini­cją mikro i małego przedsiębiorstwa zawartą w załączniku I do Rozporządzenia Komisji (WE) numer 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r.

Na spotkaniu przedstawione zostaną szczegóły dotyczące całego programu takie jak kryteria dopuszczenia do udziału w programie, przykładowe usługi realizowane w jego ramach oraz korzyści jakie on oferuje.

Czas i miejsce:

Spotkanie odbędzie się w piątek 28 lutego 2014 r. w warszawskiej siedzibie PKF Consult Sp z o.o. mieszczącej się przy ulicy Orzyckiej 6 lokal 1B.

Zgłoś się:

Liczba miejsc jest ograniczona.

O przyjęciu zgłoszeń decyduje kolejność. W przypadku dużej ilośc zgłoszeń uruchomiony zostanie dodatkowy termin spotkania. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia nastąpi na podany adres e-mailowy lub telefonicznie.

Zgłoszenia można dokonać drogą mailową lub telefoniczną:

lub wypełniając poniższy formularz: