27.05.2010 r. - Konferencja "Jak pozyskać kapitał? Skuteczne metody finansowania przedsiębiorstw" w Warszawie

W dniu 27.05.2010 r. w Warszawie odbędzie się konferencja zorganizowana przez dziennik "Rzeczpospolita" pt. "Jak pozyskać kapitał? Skuteczne metody finansowania przedsiębiorstw", której partnerem merytorycznym jest PKF Audyt. W konferencji Grupa Kapitałowa PKF Consult będzie reprezentowana przez Wiceprezesa Zarządu PKF Audyt - Rafała Baryckiego, który zaprezentuje temat "Rola audytora w procesach pozyskiwania kapitału przez giełdę (IPO, NewConnect)".

Organizator:

Dziennik "Rzeczpospolita"

Patron medialny:

Gazeta Giełdy "Parkiet"

Termin i miejsce:

27.05.2010 r. w siedzibie dziennika "Rzeczpospolitej", przy ulicy Prostej 51 w Warszawie.

Program: informacje o programie i szczegółach dotyczących konferencji znajdują się pod poniższym linkiem:

PROGRAM

Prelegent PKF Audyt:

Rafał Barycki
Wiceprezes Zarządu PKF Audyt, Dyrektor Oddziału Regionalnego Wrocław PKF Audyt, biegły rewident, absolwent Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu. Z PKF Consult związany od 2000 roku. Specjalizuje się w badaniach jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości, a także doradztwie w zakresie przekształceń sprawozdań finansowych na standardy międzynarodowe. Posiada szerokie doświadczenie w opracowywaniu części finansowej prospektów emisyjnych spółek ubiegających się o dopuszczenie do publicznego obrotu. Wykładowca z zakresu MSR/MSSF, rewizji finansowej i rachunkowości.
 

 Więcej informacji można znaleźć na stronie www.rp.pl/szkolenia