25.10.2010 r. - Forum relacji inwestorskich

WARSZAWA 25.10.2010 r.

Grupa Kapitałowa PKF Consult jest partnerem merytorycznym XI Forum Relacji Inwestorskich organizowanego przez gazetę "Parkiet". Zespół naszej firmy będzie reprezentowała pani Ewa Jakubczyk - Cały, Prezes Zarządu PKF Consult.

Przedstawi ona temat "Audytor do spraw specjalnych - teoria a praktyka".

Termin i miejsce:

25.10.2010 r. w Sali Notowań GPW przy ul. Książecej 4, godzina 11:30.

Program: informacje o programie i szczegółach dotyczących Forum znajdują się pod poniższym linkiem

Forum relacji inwestorskich

Prelegent PKF Consult:

Ewa Jakubczyk - Cały
Prezes Zarządu PKF Consult Sp. z o.o., posiada uprawnienia biegłego rewidenta oraz dodatkowe kwalifikacje z zakresu prywatyzacji przedsiębiorstw uzyskane w Centrum Prywatyzacji; Wykładowca  z zakresu  rachunkowości i finansów na wyższych uczelniach (w tym SGH) oraz w wielu instytucjach szkoleniowych. Wykłada również na szkoleniach obligatoryjnych dla biegłych rewidentów z zakresu MSR/MSSF i MSRF. Członek Rady Programowej czasopisma "Rachunkowość", autorka szeregu publikacji z zakresu rachunkowości.  Na co dzień kieruje badaniami sprawozdań finansowych przedsiębiorstw, spółek narodowych funduszy inwestycyjnych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych dużych grup kapitałowych. Sprawuje nadzór i koordynuje prace objęte doradztwem prywatyzacyjnym dla Ministerstwa Skarbu Państwa oraz innych inwestorów. Ponadto jest współtwórcą szeregu koncepcji restrukturyzacji oraz analiz i wycen. Od 1991 roku członek rad nadzorczych spółek, w tym także spółek dopuszczonych do publicznego obrotu. Członek Komisji Etyki przy KIBR. Jest również członkiem Sądu Giełdowego przy GPW w Warszawie. Członek Komisji Nadzoru Audytowego.