20-21.05.2010 r. - IV Ogólnopolskie Forum Zarządów Spółek Giełdowych

W dniach 20-21.05.2010 r. w Warszawie odbędzie się IV Ogólnopolskie Forum Zarządów Spółek Giełdowych. W Forum Grupa Kapitałowa PKF Consult będzie reprezentowana przez Prezes Zarządu PKF Consult, Panią Ewę Jakubczyk - Cały, która weźmie udział w panelu dyskusyjnym pt. "Komunikacja spółek giełdowych z rynkiem oraz inwestorami - najlepsze praktyki, oczekiwania".

Organizator:

Biuro Informacji Kapitałowych

Termin i miejsce:

20-21.05.2010 r. w hotelu Sheraton w Warszawie,

Program: informacje o programie i szczegółach dotyczących Forum znajdują się pod poniższym linkiem:

PROGRAM

Prelegent PKF Consult:

Ewa Jakubczyk - Cały
Prezes Zarządu PKF Consult Sp. z o.o., posiada uprawnienia biegłego rewidenta oraz dodatkowe kwalifikacje z zakresu prywatyzacji przedsiębiorstw uzyskane w Centrum Prywatyzacji; Wykładowca  z zakresu  rachunkowości i finansów na wyższych uczelniach (w tym SGH) oraz w wielu instytucjach szkoleniowych. Wykłada również na szkoleniach obligatoryjnych dla biegłych rewidentów z zakresu MSR/MSSF i MSRF. Członek Rady Programowej czasopisma "Rachunkowość", autorka szeregu publikacji z zakresu rachunkowości.  Na co dzień kieruje badaniami sprawozdań finansowych przedsiębiorstw, spółek narodowych funduszy inwestycyjnych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych dużych grup kapitałowych. Sprawuje nadzór i koordynuje prace objęte doradztwem prywatyzacyjnym dla Ministerstwa Skarbu Państwa oraz innych inwestorów. Ponadto jest współtwórcą szeregu koncepcji restrukturyzacji oraz analiz i wycen. Od 1991 roku członek rad nadzorczych spółek, w tym także spółek dopuszczonych do publicznego obrotu. Członek Komisji Etyki przy KIBR. Jest również członkiem Sądu Giełdowego przy GPW w Warszawie. Członek Komisji Nadzoru Audytowego. 
 

 Więcej informacji można znaleźć na stronie www.forumzarzadow.pl