19 marca - Warsztaty: Obligacje korporacyjne, jako źródło kapitału i inwestycje, Warszawa

19.03.2013

PKF jest partnerem merytorycznym warsztatu poświęconego finansowym i podatkowym aspektom związanym z emisją, inwestowaniem i obrotem obligacjami. Podczas warsztatu zaprezentowane zostaną wyniki analizy „Ocena ryzyka kredytowego vs koszt obsługi obligacji notowanych na rynku Catalist”.  Zapraszamy do udziału w tym warsztacie. Jest on skierowany do pracowników firm i instytucji zainteresowanych tematem emisji dłużnych papierów wartościowych, jak i inwestorów.

Przedstawione zostaną następujące kwestie:

  • Jakie czynniki w największym stopniu decydują o wysokości marży procentowej obligacji korporacyjnych? 
  • Co warto wiedzieć zanim kupimy obligacje?
  • Dlaczego obligacja może stanowić istotną część struktury aktywów inwestorów?
  • Finansowe aspekty obligacji, jako źródła pozyskania kapitału
  • Skutki podatkowe inwestowania w obligacje - symetria opodatkowania
  • Obligacje w sprawozdawczości finansowej emitenta i inwestora


Kliknij i zgłoś się już dziś: FORMULARZ