18.03.2009 - Seminarium: Ryzyka sprawowdawczości w okresie kryzysu...

Ryzyka sprawozdawczości w okresie kryzysu - sporządzenie sprawozdania jednostkowego i skonsolidowanego za 2008 rok

Warszawa, 18 marca 2009r.
Sala Notowań
GPW, ul. Książęca 4, Warszawa

Prelegenci:
Ewa Jakubczyk-Cały, Prezes Zarządu, PKF Consult Sp. z o.o.
Małgorzata Szymańska, Dyrektor Oddziału Regionalnego  Warszawa, PKF Audyt Sp. z o.o.

11.00 - 11.30 Powitalna kawa
11.30 -11.40 Otwarcie seminarium
Ewa Jakubczyk-Cały, Prezes Zarządu, PKF Consult Sp. z o.o.
Beata Stelmach, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Ludwik Sobolewski, Prezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych
11.40 - 12.25 Symptomy kryzysu w spółce - wpływ na sprawozdawczość finansową
Prowadzący: Ewa Jakubczyk - Cały
12.25 – 12.35 Przerwa
12.35 - 14.10 Sprawozdawczość spółek
1.Zakres sprawozdawczości
  • wprowadzenie i polityka rachunkowości
  • bilans
  • rachunek zysków i strat
  • rachunek przepływów pieniężnych
  • zestawienie zmian w kapitale własnym
  • noty objaśniające
2.Podstawowe zasady sporządzania sprawozdań finansowych
3.Interpretacja i ocena sprawozdania finansowego

Dylematy oceny sprawozdawczości – rodzaje opinii audytora
1.Polityka rachunkowości
2.Oświadczenia zarządu spółki i ich rola w ocenie
Prowadzący Małgorzata Szymańska
14.10 – 14.45 Lunch
14.45 -  16.15 Dylematy oceny sprawozdawczości – rodzaje opinii audytora
3.Oszustwa i rachunkowość kreatywna
4.Zagadnienia kontynuacji działalności
5.Opinia audytora o sprawozdaniu finansowym

Zadania audytora w zakresie sprawozdawczości
1. Zasady wyboru audytora, zmiana audytora, rotacja audytorów
2. Współpraca organów spółek z audytorem
3. Jak czytać opinię i raport audytora

Zadania i odpowiedzialność organów spółek  za sprawozdawczość
w 2009 roku – regulacje ustawy o rachunkowości, KSH oraz Dyrektywy WE/43/2006

Prowadzący: Ewa Jakubczyk- Cały
16.10 - 16.20 Zakończenie seminarium