14.10.09 - 15.12.09 - JESIENNA AKADEMIA RACHUNKOWOŚCI I FINANSÓW DLA PRAWNIKÓW

Rozpoczyna się II edycja organizowanej przez Fundację Centrum Prawa Gospodarczego we współpracy z PKF Consult „Jesienna Akademia Rachunkowości i Finansów dla Prawników” - cykl szkoleń dla adwokatów, radców prawnych i aplikantów z zakresu rachunkowości i finansów. Partnerem merytorycznym Akademii jest PKF Consult, zajęcia prowadzone będą przez ekspertów spółek Grupy Kapitałowej PKF Consult:
  • Ewa Jakubczyk-Cały - Prezes PKF Consult Sp. z o.o, biegły rewident, ceniony wykładowca z zakresu rachunkowości i finansów oraz prywatyzacji przedsiębiorstw,
  • Zbigniew Czupryniak - Prezes PKF Audyt Sp. z o.o, wykładowca z zakresu rachunkowości i finansów, ekspert z dziedziny prawa podatkowego, specjalizuje się również w wycenie wartości spółek i przekształceniach spółek,
  • Małgorzata Szymańska - Wiceprezes Zarządu PKF Audyt Sp. z o. o.; ekspert w dziedzinie rachunkowości oraz audytów grup kapitałowych,
  • Agnieszka Chamera - Prezes PKF Tax Sp. z o.o., prawnik, licencjonowany doradca podatkowy.
Program Akademii składa się z 12 sesji szkoleniowych zgrupowanych w pięciu modułach tematycznych:

MODUŁ I – RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE
1. Obowiązki spółek w zakresie rachunkowości (14.10)
2. Sprawozdawczość finansowa (21.10)
3. Analiza i ocena sprawozdania finansowego  (27.10)

MODUŁ II – RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE GRUPY KAPITAŁOWEJ
4. Sprawozdawczość grupy kapitałowej  (3.11)
5.   Analiza i ocena sprawozdania skonsolidowanego (9.11)

MODUŁ III – RACHUNKOWOŚĆ TRANSAKCJI KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH
6. Połączenia spółek – zagadnienia rachunkowości  (20.11)
7. Podział i przekształcenie spółek – zagadnienia rachunkowości  (27.11)
8. Rachunkowość transakcji kodeksu spółek handlowych – zmiany kapitałów własnych (2.12)
9. Proces restrukturyzacji spółek- ujęcie rachunkowe (3.12)

MODUŁ IV – INFORMACJA FINANSOWA SPÓŁEK PUBLICZNYCH
10. Szczególne regulacje sprawozdawczości spółek publicznych (8.12)
11. Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w sprawozdaniach Finansowych  (10.12)

MODUŁ V – Odpowiedzialność za sprawozdawczość spółek
12. Odpowiedzialność za sprawozdawczość spółek – nowe regulacje  (15.12)

Więcej informacji: www.prawo.org.pl