04.11.2010 r. - Seminarium "Rynek giełdowy - źródło kapitału dla przedsiębiorstw" - Warszawa

 

W dniu 04.11.2010 r. w Warszawie odbędzie się kolejne z cyklu bezpłatnych seminariów organizowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pt. "Rynek giełdowy - źródło kapitału dla przedsiębiorstw", której partnerem merytorycznym jest PKF Audyt. W seminarium Grupa Kapitałowa PKF Consult będzie reprezentowana przez Pana Mariusza Kucińskiego - Prezesa Zarządu PKF Audyt,  który zaprezentuje temat "Współpraca z audytorem w procesie sporządzania prospektu /memorandum/ dokumentu informacyjnego".

Organizator:

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Termin i miejsce:

04.11.2010 r. w Warszawie.

Program: informacje o programie i szczegółach dotyczących seminarium znajdują się pod poniższym  linkiem:

PROGRAM    dostępny wkrótce

 Więcej informacji można znaleźć na stronie www.gpw.pl/rynekgieldowy .

Prelegent PKF Audyt

 

Prezes Zarządu PKF Audyt, biegły rewident, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,. Związany z firmą PKF Consult od początku jej istnienia. Przez te lata kierował organizacją Działu Audytu, gdzie specjalizował się w badaniach skonsolidowanych sprawozdań finansowych dużych grup kapitałowych. Jest twórcą arkuszy informacyjno-kalkulacyjnych z zakresu badania sprawozdań finansowych. Sprawuje nadzór, koordynuje oraz organizuje prace związane z badaniem sprawozdań finansowych. Wykładowca na wyższych uczelniach i seminariach z tematyki skonsolidowanych sprawozdań finansowych dużych grup kapitałowych.