„Polski Ład” – główne założenia zapowiadanych zmian w podatkach

15.05.2021 r. miało miejsce zaprezentowanie głównych założeń tzw. „Polskiego  Ładu”, który ma stanowić „reset podatkowy”, czyli zmiany przepisów podatkowych.

Zmiany dotyczące PIT to m.in.:

  1. Podniesienie kwoty wolnej od podatku do wysokości 30 000 PLN (obecnie dla większości Polaków wynosi ona 3 091 PLN). Kwota wolna ma mieć zastosowanie do wszystkich osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę, a jej rozliczenie ma nastąpić w zeznaniu rocznym PIT,
  2. Podniesienie progu skali podatkowej - do 120 000 PLN (obecnie wynosi on 85 528 PLN) z jednoczesnym  utrzymaniem aktualnie obowiązujących stawek skali podatkowej, tj. 17% (dla dochodów do 120 000 PLN) i 32% (dla dochodów ponad 120 000 PLN),
  3. Zniesienie możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku (można więc stwierdzić, że w praktyce spowoduje to podwyższenie podatku o 7,75%). W skrajnych przypadkach skutkiem reformy będzie podwyższenie łącznych zobowiązań fiskalnych osób zatrudnionych i przedsiębiorców o równowartość nieodliczalnej składki zdrowotnej do 9%,