Szkolenie Biura Informacji Kapitałowych o obowiązkach informacyjnych na GPW i NC

----------------

Wydarzenie odbyło się.

Zobacz relację z wydarzenia.

W dniu 9 lutego w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbędzie się szkolenie Biura Informacji Kapitałowych pt. Nowe oblicze wypełniania obowiązków informacyjnych na GPW i NewConnect po zmianie przepisów, raportowanie danych niefinansowych. Prelegentem podczas konferencji będzie Mariusz Kuciński, Partner w PKF Consult, biegły rewident.

W trakcie szkolenia omówione zostaną doświadczenia z perspektywy ostatniego półrocza funkcjonowania nowych przepisów. Zaprezentowane zostaną rozwiązania problemów w praktyce oraz nowy porządek prawny. Eksperci przekażą nie wynikającą bezpośrednio z przepisów wiedzę, opartą na praktyce nabytej w kontakcie z Klientami, GPW oraz z interpretacji KNF. Omówione zostaną zmiany oraz nowe narzędzia i instytucje raportowania.

Szkolenie będzie doskonałą okazją do zdobycia praktycznej wiedzy na temat przygotowania do zbierania i publikacji danych niefinansowych, których obowiązek ujawniania nakłada na emitentów ustawodawca od przyszłego roku.

Szkolenie dedykowane jest:

  • Członkom Zarządów nadzorujących działy IR,
  • Pracownikom działów IR,
  • Osobom, które na co dzień zajmują się wypełnianiem obowiązków informacyjnych i sporządzaniem raportów bieżących i okresowych,
  • Pracownikom Biur Zarządu,
  • Szefom i pracownikom poszczególnych jednostek organizacyjnych, w tym księgowości.

W czasie szkolenia Uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań, dyskutowania i omówienia problemów bezpośrednio ich dotyczących.

Każdy z uczestników w ramach opłaty za szkolenie będzie miał możliwość późniejszego skorzystania z 1 godziny bezpłatnych konsultacji 
ze specjalistami Biura Informacji Kapitałowych we Wrocławiu
.

Miejsce i termin:

9 luty 2017, siedziba GPW, Warszawa, ul. Książęca 4 - sala NewConnect
START: godz.: 10.00 (rejestracja uczestników od godz. 9.30)

Program szkolenia:

Część I

9:30                               Rejestracja uczestników konferencji
10:00 – 12:45              Temat:  Pół roku z MAR - pierwsze doświadczenia.

Co zmieniło się w raportowaniu po wprowadzeniu Rozporządzenia MAR?
Prowadzący: Piotr Paliło - Prezes Zarządu Biura Informacji Kapitałowych.

12.45 – 13.30              LUNCH

Część II                       

13.30-15.30                 Temat: Raportowanie pozafinansowe 

Jak przygotować spółkę do raportowania danych pozafinansowych?

Prowadzący: Mariusz Kuciński - Partner w PKF Consult, biegły rewident.