Zmiany i uzupełnienia w tarczy antykryzysowej - rządowy projekt Tarczy 4.0 trafił do Sejmu

W dniu 22 maja 2020 r. do Sejmu trafił projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, stanowiącej kolejną już odsłonę Tarczy Antykryzysowej.

Projekt „Tarczy 4.0” zawiera szereg nowych rozwiązań dotyczących m. in. dostosowania rynku pracy do aktualnej sytuacji gospodarczej wywołanej pandemią COVID-19, stosowania dopłat do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom, którzy - w związku z trwającą pandemią - znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej, czy też wsparcia budżetu jednostek samorządu terytorialnego.