Zastępstwo pracownika

Usługa zastępowalności pracowników jest najlepszym rozwiązaniem w sytuacjach awaryjnych.

Zastępstwo pracownika to usługa polegająca na wsparciu klientów i uzupełnieniu ich kadry pracowniczej, bez ponoszenia kosztów związanych z rekrutacją i kosztami zatrudnienia. Idealne rozwiązanie w sytuacjach dłuższej absencji pracownika spowodowanej długotrwałą chorobą, urlopem wypoczynkowym, rodzicielskim czy wychowawczym.

Oferujemy zastępowalność:

  • Dyrektora finansowego/Głównego Księgowego,
  • Specjalistów z zakresu rachunkowości, kadr i płac i rachunkowości zarządczej,
  • Młodszych specjalistów/asystentów z zakresu rachunkowości, kadr i płac.

Usługa może być wykonywana w siedzibie klienta, z wykorzystaniem jego systemu finansowo-księgowego, zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości.