Wydatki na gastronomię i catering jako koszt uzyskania przychodów

Wydatki, które podatnicy ponoszą na zakup usług cateringowych i gastronomicznych każdorazowo budzą wątpliwości zarówno podatników jak i samych organów podatkowych. Niejasności te związane są z nieprecyzyjnym sformułowaniem art. 16. ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej updop) i art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej updof), z których wynika, iż wydatki poniesione na reprezentacje nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami podatkowymi są te wydatki, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. W praktyce rozróżnienie kosztów podatkowych od tych, które są kosztami poniesionymi na reprezentację jest trudne i nie zawsze ich interpretacja jest jednoznaczna.

Ten materiał znajduje się w Strefie Wiedzy. Aby się do niej zarejestrować i mieć pełen dostęp, do tego i innych materiałów, wystarczy podać swój adres e‑mail.