Warsztat: "Dokumentacja w zakresie cen transferowych. Nowe wytyczne"

W dniach 6-7 grudnia 2017r. w Hotelu Sheraton w Warszawie odbędzie się warsztat organizowany przez MM Conferences pt. „Dokumentacja w zakresie cen transferowych. Nowe wytyczne”. W wydarzeniu weźmie udział grono ekspertów z firm doradczych z zakresu cen transferowych. W trakcie warsztatu poruszone zostaną problematyczne kwestie dotyczące dokumentacji, m.in. analiza danych porównawczych, które stanowią obowiązkowy element cen transferowych.

Z ramienia PKF Consult udział w wydarzeniu weźmie Katarzyna Zakrzewska (Koordynator ds. Cen Transferowych), która przedstawi temat – „Obowiązek przedstawiania danych finansowych dotyczących transakcji (zdarzeń) odrębnie dla każdego rodzaju działalności – praktyczne problemy”.

Warsztat skierowany jest przede wszystkim do przedstawicieli Grup Kapitałowych. W szczególności do Dyrektorów, Kierowników oraz Specjalistów z działów:

  • Finansowych
  • Cen Transferowych
  • Podatkowych
  • Księgowych

Więcej informacji na temat całego wydarzenia na stronie organizatora www.mmcpolska.pl.