Uprawnienia przedsiębiorcy podczas kontroli podatków

Działania organów podatkowych służą ochronie interesów i praw majątkowych Skarbu Państwa, dlatego też kontrola skarbowa jest jednym z istotnych narzędzi ustawodawcy do weryfikacji poprawności rozliczeń podatkowych. Otrzymanie przez przedsiębiorcę zawiadomienia informującego o zamiarze przeprowadzenia kontroli podatkowej powinno wyzwolić szereg usystematyzowanych działań w firmie, gdyż właściwe zaangażowanie ma wpływ na cały jej przebieg. Zachowanie czujności i eliminowanie błędów popełnianych podczas wstępnej fazy kontroli podatkowej poprzez świadome działanie przedsiębiorcy to kluczowa reakcja, jaka powinna towarzyszyć w jej trakcie.

Ten materiał znajduje się w Strefie Wiedzy. Aby się do niej zarejestrować i mieć pełen dostęp, do tego i innych materiałów, wystarczy podać swój adres e‑mail.