Ułatwienia w fakturach korygujących dzięki SLIM VAT?

Ustawa z dn. 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 Poz. 2419) wprowadziła m.in. zmiany w sposobie rozliczania faktur korygujących, w których wystąpiło zmniejszenie podstawy opodatkowania (korekta „in minus”) oraz wcześniej nieregulowanych ustawą faktur korygujących „in plus”, czyli takich, w których nastąpiło zwiększenie podstawy opodatkowania podatkiem VAT.

DODANE ZAPISY W USTAWIE

Do art. 29a dodano ust. 17 oraz 18 w brzmieniu:
„17. W przypadku, gdy podstawa opodatkowania uległa zwiększeniu, korekty tej podstawy dokonuje się w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania.

18. W przypadku eksportu towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów zwiększenie podstawy opodatkowania, o którym mowa w ust. 17, następuje nie wcześniej niż w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym wykazane zostały te transakcje”.