Jesteś tu: strona główna / Usługi / Konsulting / Wycena / Test na utratę wartości
Spojrzenie z boku pozwala dostrzec to, co wprost nie jest widoczne.
14.09
2020
09.04
2020
poprzednia następna

Wycena

Proces wyceny podmiotów gospodarczych swoją interdyscyplinarnością i nierzadko istotnością dla strategicznych decyzji przedsiębiorstwa, wymaga gruntownej i szerokiej wiedzy z zakresu finansów i ekonomii oraz bogatego doświadczenia nie tylko na rynku finansowym, ale przede wszystkim w biznesie.

Test na utratę wartości

Zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości (MSR 36) oraz zapisami Ustawy o Rachunkowości (KSR 4), podmiot zobowiązany jest do dokonania testu na utratę wartości aktywów. Potrzeba przeprowadzenia takiej weryfikacji wartości związana jest albo z narzuconą cyklicznością przeprowadzania takich testów dla danego aktywa niematerialnego (w sprawozdawczości skonsolidowanej danej grupy kapitałowej) albo w przypadku pojawienia się przesłanek utraty wartości danego rodzaju aktywa. W przypadku zaniechania takich czynności występuję ryzyko, że przedstawiona w sprawozdaniu finansowym sytuacja majątkowa i finansowa nie jest pokazana rzetelnie i jasno, a idąc dalej – w przypadku spółek publicznych, pojawia się ryzyko, że informacja o sytuacji danego podmiotu nie jest przekazywana inwestorom w sposób wiarygodny. Dla przypomnienia – odpowiedzialność za kształt sprawozdania finansowego, w tym za decyzję o wysokości odpisów z tytułu utraty wartości aktywów, odpowiada bezpośrednio kierownik jednostki, a jeżeli kierownictwo jest kilkuosobowe – cały Zarząd (pośrednio ta odpowiedzialność leży również na Członkach Rady Nadzorczej, jeśli są powoływani, jak również na biegłych rewidentach oraz akcjonariuszach, udziałowcach czy wspólnikach).

Standardy Rachunkowości dostarczają wykaz przykładowych przesłanek, niezbędnych do rozważenia przy podejmowaniu decyzji o dokonaniu testu oraz o ewentualnym odpisie wartości aktywów.

Mają one charakter:

  • wewnętrzny, wśród których wymienia się m.in.: wystąpienie lub duże prawdopodobieństwo wystąpienia istotnych, negatywnych zmian w zakresie sposobu i zakresu wykorzystania danego składnika aktywów, pogorszenie ekonomicznej wydajności składnika, utrata przydatności lub wręcz jego uszkodzenie,
  • zewnętrzny, do których należy zaliczyć m.in.: wystąpienie lub duże prawdopodobieństwo wystąpienia w przyszłości istotnych zmian rynkowych, ekonomicznych, technologicznych czy prawnych, które mogłyby wpłynąć na wartość danych aktywów.

Metodologia dokonywania testu lub przeprowadzenia jego weryfikacji ma niejednokrotnie charakter złożony i jest uzależniona o wielu elementów, a procedury i zasady powinny być wiarygodne i dokonywane rzetelnie. Mogą być one dokonywane przez niezależny i wyspecjalizowany podmiot gospodarczy, jaki reprezentuje właśnie PKF, dzięki czemu minimalizuje się ryzyko dla kierownictwa podmiotu, o którym wspomiano powyżej. Jednocześnie PKF, jako firma posiadająca wieloletnie doświadczenie w rachunkowości, może pomóc w odpowiednim ujęciu zmian w bilansie oraz w rachunku zysków i strat, dokonanych w wyniku przeprowadzenia procedury aktualizacji wyceny aktywów lub odwrócenia odpisu aktualizującego wycenę (w tym przeprowadzeniu ocen, szacunków i obliczeń, odpowiedniego udokumentowania w dowodzie wewnętrznym stanowiącym podstawę zapisów w księgach rachunkowych oraz odpowiedniego ujawnienia danych dotyczących utraty wartości aktywów). 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - skontaktuj się z nami. Odpiszemy lub oddzwonimy po zapoznaniu się z treścią formularza.

Imię i nazwisko: *
Stanowisko:
Firma: *
Uwagi/Pytania:
Skąd dowiedzieli się Państwo o PKF?: *


E-mail **:
Telefon **:
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6 lok. 1B w Warszawie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej, zgodnie z art. 10 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U z 2002 , Nr 144, poz. 1204 z późn. zm).
Stosownie do brzmienia art.172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 prawo telekomunikacyjne (Dz.U z 2017,poz. 1907), wyrażam zgodę PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6 lok. 1B w Warszawie na korzystanie dla celów marketingu bezpośredniego wykonywanego telekomunikacyjnie z urządzenia końcowego (telefon).
Jeśli chcesz otrzymywać newsletter od PKF Consult, zaakceptuj Regulamin. Udzielenie zgody jest dobrowolne i można ją w dowolnym momencie wycofać przesyłając oświadczenie na adres mailowy: iod@pkfpolska.pl
* pola obowiązkowe do uzupełnienia
* telefon lub adres e-mail - wymagane jedno z dwóch pól
Zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności
strefa inwestora
LinkedIn YouTube Facebook

Ta strona używa cookie

Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
zamknij

Dziękujemy za Twoje zaufanie

Zamknij