...Uzyskanie ratingu może przyczynić się znacząco do wzmocnienia „marki” Funduszu w środowisku działania na rzecz sektora MŚP i jego pozycji wśród innych instytucji otoczenia biznesu (IOB) w województwie. Posiadanie ratingu niezależnej agencji stawia Fundusz w zupełnie innym świetle wobec banków, dla których może on być podstawą obniżania rezerw na ryzyko w procesie podejmowania decyzji kredytowych a tym samym oferowania potencjalnym kredytobiorcom i zarazem poręczeniobiorcom tańszych produktów kredytowych. ...

Cały artykuł dostępny na stronie internetowej ww.sejmik.kielce.pl

 

Szybki kontakt 1/3

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - skontaktuj się z nami. Odpiszemy lub oddzwonimy po zapoznaniu się z treścią formularza.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w zależności od przedmiotu zapytania ofertowego, będzie PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k., PKF BPO Sadowska – Malczewska Sp. k., PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski Sp. k. lub Consult Sp. z o.o. wszystkie z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6/1B, 02-695 Warszawa. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi skierowanego zapytania. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Pani / Panu prawach oraz o danych kontaktowych Administratorów, znajduje się w naszej Polityce Prywatności.