...Uzyskanie ratingu może przyczynić się znacząco do wzmocnienia „marki” Funduszu w środowisku działania na rzecz sektora MŚP i jego pozycji wśród innych instytucji otoczenia biznesu (IOB) w województwie. Posiadanie ratingu niezależnej agencji stawia Fundusz w zupełnie innym świetle wobec banków, dla których może on być podstawą obniżania rezerw na ryzyko w procesie podejmowania decyzji kredytowych a tym samym oferowania potencjalnym kredytobiorcom i zarazem poręczeniobiorcom tańszych produktów kredytowych. ...

Cały artykuł dostępny na stronie internetowej ww.sejmik.kielce.pl