Sporządzanie i publikowanie strategii podatkowej – nowy obowiązek podatników od 1.01.2021 r.

Jak wynika z nowelizacji przepisów o podatkach dochodowych, od 2021 r. niektórzy podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych zostaną obarczeni kolejny obowiązkiem, a mianowicie sporządzaniem i publikowaniem przyjętej w podmiocie strategii podatkowej.

Kogo będzie dotyczył nowy obowiązek

Zgodnie z treścią projektu do sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy zobligowane będą takie podmioty jak:

  • podatkowe grupy kapitałowe - bez względu na wielkość przychodów (strategia podatkowa powinna odnosić się zarówno do grupy, jak i każdej ze spółek wchodzących w jej skład),
  • podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, których wartość przychodów w roku podatkowym przekroczyła 50 mln EUR.

Warto przy tym zwrócić uwagę, że wysoce prawdopodobne jest, że od nowego roku podatkowego do grona podatników CIT dołączą spółki komandytowe oraz niektóre spółki jawne, dlatego też również one w przypadku przekroczenia przychodów na poziomie 50 mln EUR będą zobligowane do sporządzania i publikowania strategii podatkowej.