Śniadanie biznesowe - Warszawa

Celem spotkania jest przedstawienie regulacji, które będą obowiązywały w okresie
od 1 stycznia 2019. Dokonamy także porównania nowych przepisów z zasadami obowiązującymi w okresie do końca 2016 roku i w latach 2017 - 2018. Podczas spotkania omówimy także narzędzia związane z zarządzaniem ryzykiem cen transferowych.

 

W szczególności omówione zostaną następujące zagadnienia:

  • Nowa definicja podmiotów powiązanych
  • Ustalanie obowiązku dokumentacyjnego w nowy sposób
  • Zwolnienia z obowiązku dokumentacyjnego
  • Recharakteryzacja transakcji
  • Nowy zakres podmiotów zobowiązanych do sporządzenia dokumentacji grupowej (ang. master file)
  • Uproszczone rozliczenia tzw. safe harbours
  • Zastąpienie formularza CIT-TP nową informacją o cenach transferowych (TP-R)
  • Nowe sankcje w przypadku stosowania nierynkowych cen transferowych
  • Narzędzia zarządzania ryzykiem cen transferowych

Spotkanie przeznaczone jest m.in. dla członków zarządu, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, biegłych rewidentów oraz osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe.

Prelegent: Katarzyna Zakrzewska

 Pełni funkcję szefa działu cen transferowych w biurze
 PKF Consult Sp. z o.o. Sp.k. w Warszawie. Od początku swojej
 kariery zawodowej specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu
 cen transferowych. Posiada 8 letnie doświadczenie w dziedzinie
 doradztwa podatkowego obejmujące m.in opracowanie i weryfikację
 dokumentacji cen transferowych, sporządzanie analiz porównawczych,
 opracowywanie polityk cen transferowych, planowanie rozliczeń grupowych, restrukturyzacje działalności, a także dokumentowanie usług niematerialnych dla celów obrony kosztów   podatkowych. Jest autorką wielu publikacji z dziedziny cen transferowych, a także częstą prelegentką na konferencjach i seminariach podatkowych. Doświadczenie zawodowe zdobywała od 2004 r. w dziale cen transferowych firmy Polska Grupa Konsultingu Sp. z o.o., a następnie w dziale cen transferowych oraz podatków   międzynarodowych w KPMG TAX M. Michna Sp.k.

Wstęp bezpłatny – decyduje kolejność zgłoszeń.

Organizator zastrzega sobie prawo zatwierdzania udziału w spotkaniu po weryfikacji zgłoszenia.

Zapisz się!