Śniadanie biznesowe - Warszawa

Agenda:

  • Jak rozróżnić i wykrywać błędy i oszustwa w sprawozdaniach finansowych?
  • Czy rachunkowość kreatywna to oszustwo?
  • Odpowiedzialność zarządu i rady nadzorczej za sprawozdawczość finansową spółek.
  • Pytania i odpowiedzi

Prelegent: Ewa Jakubczyk-Cały

 Biegły rewident z szerokim doświadczeniem. 

 Jest Partnerem Zarządzającym firmy audytorskiej 
 PKF Consult, działającej na polskim rynku od 25 lat.

 Ekspert w zakresie rachunkowości, rewizji,
 finansów i zarządzania.

Jest współtwórcą szeregu koncepcji restrukturyzacji oraz analiz, wycen i części finansowych due diligence.
Od 1991 roku członek rad nadzorczych spółek.
Była członkiem: Komisji Nadzoru Audytowego (KNA) w latach 2009-2016; Sądu Giełdowego przy GPW w Warszawie.
Jest członkiem Rady Fundatorów  Fundacji Polskiego Instytutu Dyrektorów oraz  Komisji Etyki przy PIBR.
Absolwentka Strategic Leadership Academy w ICAN Institute

oraz Institute of Leadership & Management w Londynie.

Wykładowca z zakresu rachunkowości, instrumentów finansowych
i sprawozdawczości finansowej grup kapitałowych na wyższych uczelniach
(m.in. SGH) oraz w wielu instytucjach szkoleniowych. Wykłada również na szkoleniach obligatoryjnych dla biegłych rewidentów z zakresu polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości i rewizji finansowej.

Wstęp bezpłatny – decyduje kolejność zgłoszeń.

Organizator zastrzega sobie prawo zatwierdzania udziału w spotkaniu po weryfikacji zgłoszenia.

Zapisz się!