RAPORT: Nowe obowiązki przedsiębiorców wynikające z nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML)

Wielkimi krokami zbliża się istotna nowelizacja ustawy o AML. W dniu 25 lutego 2021 r. Sejm uchwalił i przekazał do Senatu projekt ustawy (dalej również jako: „Nowelizacja” lub „Nowela”) implementującej unijną regulację nakładającą na przedsiębiorców szereg nowych obowiązków oraz sankcji za ich niedochowanie (tzw. V dyrektywa AML). Projektowane przepisy mają wejść w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw, co może nastąpić już w kwietniu 2021 r. Od tej zasady przewidziano jednak liczne wyjątki, na skutek czego najistotniejsze zmiany wynikające z Nowelizacji wejdą w życie w późniejszym terminie. Poniżej przedstawiamy Państwu zestawienie piętnastu najważniejszych zmian w ustawie o AML, przygotowane w oparciu o tekst projektu ustawy, który czeka na rozpoznanie przez Senat.