Procedura magazynu call-off stock – uproszczenia przy przemieszczaniu towarów

Od 1 lipca 2020 r. polscy podatnicy VAT mogą korzystać z instytucji określanej jako magazyn call-off stock, która zastępuje dotychczasowy magazyn konsygnacyjny. Nowe regulacje są efektem implementacji przepisów dyrektywy Rady (UE) 2018/1910 z dnia 4 grudnia 2018 r.

Mechanizm funkcjonowania

Działanie magazynu typu call-off umożliwia czasowe i warunkowe zawieszenie obowiązku wykazywania przemieszczenia towarów z jednego państwa UE do magazynu w drugim państwie UE. Finalne rozliczenie takiej transakcji, jako standardowej transakcji wewnątrzwspólnotowej, następuje dopiero w momencie, gdy przedmiotowe towary zostaną pobrane z magazynu przez nabywcę. Dzięki temu zagraniczni podatnicy przemieszczający towary do Polski nie są zobligowani do zarejestrowania się w Polsce jako podatnik VAT i VAT-UE, a w konsekwencji nie muszą rozpoznawać podatku VAT należnego z tytułu przedmiotowych nabyć.