Praca zdalna – najważniejsze założenia rządowego projektu ustawy

W dniu 19 maja 2021 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Głównym celem Projektu jest wprowadzenie do Kodeksu pracy pojęcia pracy zdalnej oraz uregulowanie zasad jej świadczenia. Poniżej przedstawiamy Państwu zestawienie dziesięciu najważniejszych założeń Projektu.

1) Wprowadzenie pracy zdalnej oraz uchylenie przepisów dotyczących telepracy

Ustawodawca proponuje uchylenie przepisów dotyczących świadczenia pracy w formie telepracy (art. 675–art. 6717 Kodeksu pracy) i zastąpienie ich nową formą świadczenia pracy na odległość – pracą zdalną. Nowa regulacja zostanie wprowadzona poprzez dodanie art. 6718–art. 6733 Kodeksu pracy.

Jak wskazano w uzasadnieniu Projektu, zdecydowano się na taki zabieg legislacyjny ze względu na większą elastyczność projektowanych przepisów dotyczących pracy zdalnej w stosunku do tych obecnych – regulujących telepracę.