26 marca 2020 r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, -  czyli tzw. „Tarczy Antykryzysowej”. Projekt zawiera pakiet licznych zmian mających na celu m. in. wsparcie przedsiębiorców i pracodawców w okresie epidemii wirusa SARS CoV-2 w Polsce.

Pliki do pobrania