Podsumowanie - Śniadanie biznesowe: Podatek u źródła – należyta staranność płatnika - Poznań

Dnia 17 czerwca 2019. o godz. 10:00 w Hotelu NOVOTEL CENTRUM w Poznaniu odbyło się Śniadanie biznesowe: Podatek u źródła – należyta staranność płatnika organizowane przez PKF.

Na spotkaniu zostały omówione kluczowe zasady związane z rozliczeniami międzynarodowymi w aspekcie podatków dochodowych oraz zmiany w podatku u źródła, które weszły w życie 1 stycznia 2019 r. oraz które będą obowiązywały od 1 lipca 2019 r., w tym w szczególności:

  • w zakresie wprowadzenia obowiązku dochowania należytej staranności,
  • nowego trybu poboru podatku w przypadku przekroczenia limitu 2 mln PLN,
  • nowej definicji tzw. beneficial owner,
  • nowych zasad dot. odpowiedzialności płatnika.

W trakcie śniadania przedstawione zostały praktyczne uwagi związane z obliczeniem i poborem podatku, obowiązkami informacyjnymi i sprawozdawczymi oraz metodami unikania podwójnego opodatkowania.

Prelegentami podczas spotkania byłi eksperci PKF: – Dariusz Orczykowski (Prawnik, Doradca podatkowy) oraz Lucyna Krause (Doradca podatkowy)

Szczegółowy program:

http://bit.ly/2wrhe01

Dziękujemy wszystkim obecnym za przybycie.