Podsumowanie Śniadania biznesowego: „Rewolucja w cenach transferowych” w Poznaniu

Dnia 22 lutego 2019 r.  w hotelu Novotel w Poznaniu odbyło się Śniadanie biznesowe organizowane przez PKF Consult. Temat przewodni brzmiał następująco:
„Rewolucja w cenach transferowych. Zmniejszenie obowiązków dokumentacyjnych
na rzecz zarządzania ryzykiem cen transferowych”. Głównym celem Śniadania było przedstawienie regulacji obowiązujących w okresie od 1 stycznia 2019 oraz dokonanie porównania nowych przepisów z zasadami obowiązującymi w okresie do końca 2016 roku oraz w latach 2017 - 2018. Podczas spotkania zostały również przeanalizowane narzędzia związane z zarządzaniem ryzykiem cen transferowych oraz następujące zagadnienia:

  • Nowa definicja podmiotów powiązanych
  • Ustalanie obowiązku dokumentacyjnego w nowy sposób
  • Zwolnienia z obowiązku dokumentacyjnego
  • Recharakteryzacja transakcji
  • Nowy zakres podmiotów zobowiązanych do sporządzenia dokumentacji grupowej (ang. master file)
  • Uproszczone rozliczenia tzw. safe harbours
  • Zastąpienie formularza CIT-TP nową informacją o cenach transferowych (TP-R)
  • Nowe sankcje w przypadku stosowania nierynkowych cen transferowych
  • Narzędzia zarządzania ryzykiem cen transferowych

Udział w wydarzeniu wzięli m.in. członkowie zarządu, dyrektorzy finansowi, główni księgowi, biegli rewidenci oraz osoby odpowiedzialne za rozliczenia podatkowe.

Dziękujemy wszystkim obecnym za przybycie.