Podsumowanie Konferencji „Pracownicze Plany Kapitałowe”

Od maja w portfolio usług Grupy PKF mamy nowość w ofercie: wsparcie przedsiębiorstw przy wdrażaniu Pracowniczych Planów Kapitałowych. Równocześnie w PKF został powołany zespół ds. obsługi wdrożenia PPK. Nową usługę rozpoczęliśmy promocją m.in. jako partner merytoryczny podczas ogólnopolskiego cyklu konferencji organizowanego  przez dzienniki „Rzeczpospolita” oraz Gazetę Giełdy i Inwestorów „Parkiet”. Spotkania  odbyły się w największych miastach Polski: w Warszawie (9 maja), Krakowie (16 maja), Poznaniu (22 maja), Wrocławiu (30 maja), Gdańsku (6 czerwca) i Katowicach (13 czerwca).

Eksperci udzielili odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące nowego zagadnienia jakim są Pracownicze Plany Kapitałowe. Prelegentem z ramienia PKF była Ewa Jakubczyk-Cały, która opowiedziała o kwestiach księgowych, finansowych i HR dotyczących PPK.

Konferencje PPK cieszyły się wielkim powodzeniem, gdyż temat wdrożenia PPK jest pilny (terminy bliskie) i powszechny - dotyczy wszystkich przedsiębiorstw. W całym cyku konferencji udział wzięło ponad 800 uczestników, którzy podczas części networkingowych wydarzenia mogli odwiedzić stoisko PKF gdzie zasięgali wiedzy naszych ekspertów dotyczącej doradztwa jakie oferujemy w zakresie wdrożenia PPK w firmie.

We wdrożeniu Pracowniczych Planów Kapitałowych kluczową rolę odgrywa pracodawca, dla którego zapewnienie uczestnictwa w programie zatrudnionym jest obowiązkowe. Jest więc naturalne, że prezentacja zadań i obowiązków z tego punktu widzenia jest odbierana jako niezwykle cenna. Dla tych, którzy poczynili już pierwsze kroki w celu wdrożenia PPK pozwala znaleźć odpowiedzi na już pojawiające się pytania, a tym, którzy dopiero startują pozwala określić zakres niezbędnych działań. Proponowane przez nas rozwiązanie w zakresie obsługi PPK wyróżnia to, że podchodzimy do tego programu kompleksowo i z punktu widzenia kluczowego podmiotu w procesie wdrożenia czyli pracodawcy. Zaczynamy od przeprowadzenia analizy przedwdrożeniowej, której rezultaty wykorzystujemy podczas wdrożenia i stałej obsługi powdrożeniowej. Na każdym etapie procesu pracodawca dostaje wsparcie, od podmiotu, który jest także pracodawcą, będzie u siebie także wdrażał PPK, posiada doświadczenie we wdrażaniu procesów oraz sam u siebie wdrożył i przez lata obsługiwał Pracowniczy Program Emerytalny.

Serdecznie dziękujemy za liczną frekwencję jaką cieszyły się Konferencje.

Zapraszamy do zapoznania się z nową usługą PKF: https://bit.ly/2IHASgu
oraz zapraszamy do udziału w naszych warsztatach pt. „Jak przygotować firmę do PPK – praktyczne aspekty organizacyjne, finansowe, księgowe i HR”: https://bit.ly/2KHA7UH