W obliczu globalizacji światowej gospodarki członkowie sieci zobligowani są do przestrzegania wymagań jakościowych stawianych przez międzynarodowe standardy rewizji. Poprzez członkostwo w sieci audytorów i konsultantów PKF posiadamy dostęp do informacji gospodarczej w 150 krajach świata, a współpraca z partnerami zagranicznymi przyczynia się zarówno do podnoszenia jakości usług firmy, jak również do promocji firmy na rynku międzynarodowym.
 

PKF International to:

  • 16 sieć audytorsko-konsultingowa na świecie

  • 1,47 miliarda USD przychodów

  • ponad 490 biur w 150 krajach

  • 20 563 pracowników

**Dane z ‘International Accounting Bulletin’, luty 2021.