PKF na świecie

PKF International to międzynarodowa sieć niezależnych firm audytorsko-konsultingowych należąca do czołówki światowych organizacji zarówno pod względem obrotu, jak i jakości usług.

W obliczu globalizacji światowej gospodarki członkowie sieci zobligowani są do przestrzegania wymagań jakościowych stawianych przez międzynarodowe standardy rewizji. Poprzez członkostwo w sieci audytorów i konsultantów PKF posiadamy dostęp do informacji gospodarczej w 150 krajach świata, a współpraca z partnerami zagranicznymi przyczynia się zarówno do podnoszenia jakości usług firmy, jak również do promocji firmy na rynku międzynarodowym.

PKF International to:

  • 16 sieć audytorsko-konsultingowa
    na świecie
  • 1,47 miliarda USD przychodów
  • ponad 490 biur
    w 150 krajach
  • 20 563 pracowników

**Dane z ‘International Accounting Bulletin’, luty 2021.Powiązane publikacje: