Outsourcing księgowości

Wychodzimy poza ramy standardowych usług księgowych. Naszą aspiracją jest, aby mieli w nas Państwo profesjonalnego partnera biznesowego.

Powierzając nam prowadzenie księgowości mają Państwo możliwość skorzystania z wiedzy naszych ekspertów. Poprzez bieżące doradztwo rachunkowe oraz wsparcie przy organizacji procesów biznesowych, staramy się być impulsem do podejmowania właściwych decyzji zarządczych.

Outsourcing ksiąg w PKF daje korzyści w postaci:

 • obniżenia kosztów własnych związanych z zakupem systemów informatycznych,
 • obniżenia kosztów najmu powierzchni biurowych i wyposażenia,
 • redukcji kosztów związanych z rekrutacją i szkoleniem pracowników działu księgowego, ryzykiem rotacji kadr,
 • zwiększenia bezpieczeństwa i poufność danych finansowych i osobowych.

Współpraca z nami to redukcja Państwa obowiązków administracyjnych, dająca możliwość skupienia się na rozwoju własnego biznesu i zmniejszeniu ryzyka prowadzonej działalności operacyjnej.

W odpowiedzi na potrzeby i wymagania Klienta zawsze stosujemy elastyczny pakiet usług.

Nasza oferta outsourcingu rachunkowości obejmuje m.in.:

 • outsourcing ksiąg rachunkowych Klientów różnych branż i wielkości, w oparciu o:

      - ustawę o rachunkowości,
      - międzynarodowe standardy rachunkowości,
      - inne regulacje wymagane przez Klienta,

 • obsługę rejestru należności i zobowiązań (informacja o wiekowaniu należności, przewidywanych przepływach pieniężnych i monitorowanie wierzycieli),
 • sporządzanie deklaracji podatkowych, ZUS, GUS, NBP, Intrastat,
 • sporządzanie rocznej sprawozdawczości finansowej,
 • dostęp on-line do ksiąg rachunkowych,
 • opracowywanie raportów zarządczych, analiz finansowych,
 • prowadzenie nadzoru księgowego,
 • projektowanie i organizowanie procesów rachunkowych,
 • przeglądy ksiąg rachunkowych i wyprowadzenie zaległości w ewidencji księgowej.

Nasze usługi świadczymy na oprogramowaniu własnym bądź Klienta.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - skontaktuj się z nami. Odpiszemy lub oddzwonimy po zapoznaniu się z treścią formularza.

Imię i nazwisko: *
Stanowisko:
Firma: *
Uwagi/Pytania:
Skąd dowiedzieli się Państwo o PKF?: *


E-mail **:
Telefon **:
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6 lok. 1B w Warszawie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej, zgodnie z art. 10 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U z 2002 , Nr 144, poz. 1204 z późn. zm).
Stosownie do brzmienia art.172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 prawo telekomunikacyjne (Dz.U z 2017,poz. 1907), wyrażam zgodę PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6 lok. 1B w Warszawie na korzystanie dla celów marketingu bezpośredniego wykonywanego telekomunikacyjnie z urządzenia końcowego (telefon).
Jeśli chcesz otrzymywać newsletter od PKF Consult, zaakceptuj Regulamin. Udzielenie zgody jest dobrowolne i można ją w dowolnym momencie wycofać przesyłając oświadczenie na adres mailowy: iod@pkfpolska.pl
* pola obowiązkowe do uzupełnienia
* telefon lub adres e-mail - wymagane jedno z dwóch pól
Zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności